Changeset f56ec71 in subsurface


Ignore:
Timestamp:
Feb 12, 2017, 12:23:21 PM (11 months ago)
Author:
Dirk Hohndel <dirk@…>
Branches:
master
Children:
78150a4
Parents:
374e7650
Message:

Two more translation updates

Signed-off-by: Dirk Hohndel <dirk@…>

Location:
translations
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • translations/subsurface_bg_BG.ts

  r6f1fb8e rf56ec71  
  15451545    <name>ContextDrawer</name>
  15461546    <message>
  1547         <location filename="../mobile-widgets/qml/kirigami/src/controls/ContextDrawer.qml" line="77"/>
   1547        <location filename="../mobile-widgets/qml/kirigami/src/controls/ContextDrawer.qml" line="76"/>
  15481548        <source>Actions</source>
  15491549        <translation>Действия</translation>
   
  16081608    </message>
  16091609    <message>
  1610         <location filename="../qt-models/cylindermodel.cpp" line="44"/>
   1610        <location filename="../qt-models/cylindermodel.cpp" line="43"/>
  16111611        <source>cuft</source>
  16121612        <translation>кб.фута</translation>
  16131613    </message>
  16141614    <message>
  1615         <location filename="../qt-models/cylindermodel.cpp" line="48"/>
   1615        <location filename="../qt-models/cylindermodel.cpp" line="47"/>
  16161616        <source>ℓ</source>
  16171617        <translation>ℓ</translation>
  16181618    </message>
  16191619    <message>
  1620         <location filename="../qt-models/cylindermodel.cpp" line="229"/>
   1620        <location filename="../qt-models/cylindermodel.cpp" line="235"/>
  16211621        <source>Clicking here will remove this cylinder.</source>
  16221622        <translation>Кликнете тук за да изтриете бутилка</translation>
  16231623    </message>
  16241624    <message>
  1625         <location filename="../qt-models/cylindermodel.cpp" line="239"/>
   1625        <location filename="../qt-models/cylindermodel.cpp" line="247"/>
  16261626        <source>Switch depth for deco gas. Calculated using Deco pO₂ preference, unless set manually.</source>
  16271627        <translation>Превключи дълбочина за Деко газа, изчислен от Деко pO₂ настройката, освен ако не е зададен ръчно.</translation>
  16281628    </message>
  16291629    <message>
  1630         <location filename="../qt-models/cylindermodel.cpp" line="242"/>
   1630        <location filename="../qt-models/cylindermodel.cpp" line="250"/>
  16311631        <source>Calculated using Bottom pO₂ preference. Setting MOD adjusts O₂%, set to &apos;*&apos; for best O₂% for max depth.</source>
  16321632        <translation>Изчислен от настройката за долен pO₂. Задаване на MOD променя O₂%., Задайте като &apos;*&apos; за най-добрия O₂% при максимална дълбочина.</translation>
  16331633    </message>
  16341634    <message>
  1635         <location filename="../qt-models/cylindermodel.cpp" line="245"/>
   1635        <location filename="../qt-models/cylindermodel.cpp" line="253"/>
  16361636        <source>Calculated using Best Mix END preference. Setting MND adjusts He%, set to &apos;*&apos; for best He% for max depth.</source>
  16371637        <translation>Изчислен с най-добър краен микс - Best Mix END - настройката. Задаване на MND променя He%. Задайте като &apos;*&apos; за най-добър He% при максимална дълбочина.</translation>
  16381638    </message>
  16391639    <message>
  1640         <location filename="../qt-models/cylindermodel.cpp" line="503"/>
   1640        <location filename="../qt-models/cylindermodel.cpp" line="522"/>
  16411641        <source>Cylinder cannot be removed</source>
  16421642        <translation>Бутилката не може да бъде премахната</translation>
  16431643    </message>
  16441644    <message>
  1645         <location filename="../qt-models/cylindermodel.cpp" line="504"/>
   1645        <location filename="../qt-models/cylindermodel.cpp" line="523"/>
  16461646        <source>This gas is in use. Only cylinders that are not used in the dive can be removed.</source>
  16471647        <translation>Този газ се използвза. Само бутилки, които не се използват в гмуркането могат да бъдат премахнати.</translation>
   
  17711771        <translation>Покажи на карта</translation>
  17721772    </message>
   1773    <message>
   1774        <location filename="../mobile-widgets/qml/DiveDetails.qml" line="160"/>
   1775        <source>Multiple Buddies</source>
   1776        <translation>Повече партньори</translation>
   1777    </message>
  17731778</context>
  17741779<context>
   
  20182023    </message>
  20192024    <message>
  2020         <location filename="../mobile-widgets/qml/DiveList.qml" line="248"/>
   2025        <location filename="../mobile-widgets/qml/DiveList.qml" line="255"/>
  20212026        <source>No dives in dive list</source>
  20222027        <translation>Няма гмуркания в списъка</translation>
   
  21082113        <location filename="../desktop-widgets/divelistview.cpp" line="897"/>
  21092114        <source>Load image from web</source>
  2110         <translation type="unfinished"/>
   2115        <translation>Зареди изображение от интернет</translation>
  21112116    </message>
  21122117    <message>
  21132118        <location filename="../desktop-widgets/divelistview.cpp" line="974"/>
  21142119        <source>%1 does not appear to be an image</source>
  2115         <translation type="unfinished"/>
   2120        <translation>%1 не е изображение</translation>
  21162121    </message>
  21172122    <message>
   
  27542759        <translation>%1 гмуркане (гмуркания)</translation>
  27552760    </message>
   2761    <message>
   2762        <location filename="../core/subsurface-qt/DiveObjectHelper.cpp" line="428"/>
   2763        <source>Multiple Buddies</source>
   2764        <translation>Повече партньори</translation>
   2765    </message>
  27562766</context>
  27572767<context>
   
  27962806    <name>DivePlannerPointsModel</name>
  27972807    <message>
  2798         <location filename="../qt-models/diveplannermodel.cpp" line="137"/>
   2808        <location filename="../qt-models/diveplannermodel.cpp" line="142"/>
  27992809        <source>unknown</source>
  28002810        <translation>неизвестно</translation>
  28012811    </message>
  28022812    <message>
  2803         <location filename="../qt-models/diveplannermodel.cpp" line="327"/>
   2813        <location filename="../qt-models/diveplannermodel.cpp" line="332"/>
  28042814        <source>Final depth</source>
  28052815        <translation>Финална дълбочина</translation>
  28062816    </message>
  28072817    <message>
  2808         <location filename="../qt-models/diveplannermodel.cpp" line="329"/>
   2818        <location filename="../qt-models/diveplannermodel.cpp" line="334"/>
  28092819        <source>Run time</source>
  28102820        <translation>Teчащо време</translation>
  28112821    </message>
  28122822    <message>
  2813         <location filename="../qt-models/diveplannermodel.cpp" line="331"/>
   2823        <location filename="../qt-models/diveplannermodel.cpp" line="336"/>
  28142824        <source>Duration</source>
  28152825        <translation>Продълж. (мин.)</translation>
  28162826    </message>
  28172827    <message>
  2818         <location filename="../qt-models/diveplannermodel.cpp" line="333"/>
   2828        <location filename="../qt-models/diveplannermodel.cpp" line="338"/>
  28192829        <source>Used gas</source>
  28202830        <translation>Използван газ</translation>
  28212831    </message>
  28222832    <message>
  2823         <location filename="../qt-models/diveplannermodel.cpp" line="335"/>
   2833        <location filename="../qt-models/diveplannermodel.cpp" line="340"/>
  28242834        <source>CC setpoint</source>
  28252835        <translation>CC setpoint</translation>
   
  36083618    <name>GlobalDrawer</name>
  36093619    <message>
  3610         <location filename="../mobile-widgets/qml/kirigami/src/controls/GlobalDrawer.qml" line="362"/>
   3620        <location filename="../mobile-widgets/qml/kirigami/src/controls/GlobalDrawer.qml" line="361"/>
  36113621        <source>Back</source>
  36123622        <translation>Назад</translation>
   
  36983708        <location filename="../desktop-widgets/modeldelegates.cpp" line="503"/>
  36993709        <source>, %n dive(s) here)</source>
  3700         <translation type="unfinished"><numerusform></numerusform><numerusform></numerusform></translation>
   3710        <translation><numerusform>, %n гмуркане(гмуркания) тук)</numerusform><numerusform>, %n гмуркане(гмуркания) тук)</numerusform></translation>
  37013711    </message>
  37023712    <message>
   
  48304840        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="506"/>
  48314841        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="551"/>
  4832         <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1560"/>
   4842        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1562"/>
  48334843        <source>Please save or cancel the current dive edit before opening a new file.</source>
  48344844        <translation>Моля запишете или отменете текущата редакция на гмуркане преди да отворите нов файл.</translation>
   
  48424852        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="516"/>
  48434853        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="627"/>
  4844         <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1993"/>
   4854        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1995"/>
  48454855        <source>Cancel</source>
  48464856        <translation>Отмяна</translation>
   
  48654875        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="809"/>
  48664876        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="917"/>
  4867         <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="992"/>
  4868         <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="998"/>
  4869         <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1864"/>
   4877        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="994"/>
   4878        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1000"/>
   4879        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1866"/>
  48704880        <source>Warning</source>
  48714881        <translation>Предупреждение</translation>
   
  48924902    </message>
  48934903    <message>
  4894         <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="992"/>
  4895         <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1864"/>
   4904        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="994"/>
   4905        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1866"/>
  48964906        <source>Please, first finish the current edition before trying to do another.</source>
  48974907        <translation>Моля, първо приключете с редакцията преди да започнете нова.</translation>
  48984908    </message>
  48994909    <message>
  4900         <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="998"/>
   4910        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1000"/>
  49014911        <source>Trying to edit a dive that&apos;s not a manually added dive.</source>
  49024912        <translation>Опит за редакция на гмуркане, което не е ръчно добавено.</translation>
  49034913    </message>
  49044914    <message>
  4905         <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1045"/>
   4915        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1047"/>
  49064916        <source>Yearly statistics</source>
  49074917        <translation>Годишни статистики</translation>
  49084918    </message>
  49094919    <message>
  4910         <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1259"/>
   4920        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1261"/>
  49114921        <source>Do you want to save the changes that you made in the file %1?</source>
  49124922        <translation>Желаете ли да запишете промените във файла %1?</translation>
  49134923    </message>
  49144924    <message>
  4915         <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1262"/>
   4925        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1264"/>
  49164926        <source>Do you want to save the changes that you made in the data file?</source>
  49174927        <translation>Желаете ли да запишете промените във файла с данни?</translation>
  49184928    </message>
  49194929    <message>
  4920         <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1267"/>
   4930        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1269"/>
  49214931        <source>Save changes?</source>
  49224932        <translation>Запиши промените?</translation>
  49234933    </message>
  49244934    <message>
  4925         <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1268"/>
   4935        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1270"/>
  49264936        <source>Changes will be lost if you don&apos;t save them.</source>
  49274937        <translation>Промените ще бъдат изгубени ако не ги запишете.</translation>
  49284938    </message>
  49294939    <message>
  4930         <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1587"/>
   4940        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1589"/>
  49314941        <source>Save file as</source>
  49324942        <translation>Запиши файла като</translation>
  49334943    </message>
  49344944    <message>
  4935         <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1588"/>
   4945        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1590"/>
  49364946        <source>Subsurface XML files (*.ssrf *.xml *.XML)</source>
  49374947        <translation>Subsurface XML файлове (*.ssrf *.xml *.XML)</translation>
  49384948    </message>
  49394949    <message>
  4940         <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1685"/>
   4950        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1687"/>
  49414951        <source>[local cache for] %1</source>
  49424952        <translation>[локален кеш за] %1</translation>
  49434953    </message>
  49444954    <message>
  4945         <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1687"/>
   4955        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1689"/>
  49464956        <source>[cloud storage for] %1</source>
  49474957        <translation>[облаков склад за] %1</translation>
  49484958    </message>
  49494959    <message>
  4950         <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1803"/>
   4960        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1805"/>
  49514961        <source>Opening datafile from older version</source>
  49524962        <translation>Отваряне на файл от стара версия</translation>
  49534963    </message>
  49544964    <message>
  4955         <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1804"/>
   4965        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1806"/>
  49564966        <source>You opened a data file from an older version of Subsurface. We recommend you read the manual to learn about the changes in the new version, especially about dive site management which has changed significantly.
  49574967Subsurface has already tried to pre-populate the data but it might be worth while taking a look at the new dive site management system and to make sure that everything looks correct.</source>
   
  49594969    </message>
  49604970    <message>
  4961         <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1815"/>
   4971        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1817"/>
  49624972        <source>Open dive log file</source>
  49634973        <translation>Отвори регистър файл</translation>
  49644974    </message>
  49654975    <message>
  4966         <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1816"/>
   4976        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1818"/>
  49674977        <source>Dive log files (*.ssrf *.can *.csv *.db *.sql *.dld *.jlb *.lvd *.sde *.udcf *.uddf *.xml *.txt *.dlf *.apd *.zxu *.zxl*.SSRF *.CAN *.CSV *.DB *.SQL *.DLD *.JLB *.LVD *.SDE *.UDCF *.UDDF *.xml *.TXT *.DLF *.APD *.ZXU *.ZXL);;Cochran files (*.can *.CAN);;CSV files (*.csv *.CSV);;DiveLog.de files (*.dld *.DLD);;JDiveLog files (*.jlb *.JLB);;Liquivision files (*.lvd *.LVD);;MkVI files (*.txt *.TXT);;Suunto files (*.sde *.db *.SDE *.DB);;Divesoft files (*.dlf *.DLF);;UDDF/UDCF files (*.uddf *.udcf *.UDDF *.UDCF);;XML files (*.xml *.XML);;APD log viewer (*.apd *.APD);;Datatrak/WLog Files (*.log *.LOG);;OSTCtools Files (*.dive *.DIVE);;DAN DL7 (*.zxu *.zxl *.ZXU *.ZXL);;All files (*)</source>
  49684978        <translation>Dive log файлове (*.ssrf *.can *.csv *.db *.sql *.dld *.jlb *.lvd *.sde *.udcf *.uddf *.xml *.txt *.dlf *.apd *.zxu *.zxl*.SSRF *.CAN *.CSV *.DB *.SQL *.DLD *.JLB *.LVD *.SDE *.UDCF *.UDDF *.xml *.TXT *.DLF *.APD *.ZXU *.ZXL);;Cochran файлове (*.can *.CAN);;CSV файлове (*.csv *.CSV);;DiveLog.de файлове (*.dld *.DLD);;JDiveLog файлове (*.jlb *.JLB);;Liquivision файлове (*.lvd *.LVD);;MkVI файлове (*.txt *.TXT);;Suunto файлове (*.sde *.db *.SDE *.DB);;Divesoft файлове (*.dlf *.DLF);;UDDF/UDCF файлове (*.uddf *.udcf *.UDDF *.UDCF);;XML файлове (*.xml *.XML);;APD log viewer (*.apd *.APD);;Datatrak/WLog файлове (*.log *.LOG);;OSTCtools файлове (*.dive *.DIVE);;DAN DL7 (*.zxu *.zxl *.ZXU *.ZXL);;Всички файлове (*)</translation>
  49694979    </message>
  49704980    <message>
  4971         <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1993"/>
   4981        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1995"/>
  49724982        <source>Contacting cloud service...</source>
  49734983        <translation>Връзване към обклаковия склад...</translation>
   
  50215031        <location filename="../desktop-widgets/configuredivecomputerdialog.cpp" line="315"/>
  50225032        <source>Firmware files (*.hex *.bin)</source>
  5023         <translation type="unfinished"/>
   5033        <translation>Фърмуер файлове (*.hex *.bin)</translation>
  50245034    </message>
  50255035</context>
   
  59235933    <name>ProfileWidget2</name>
  59245934    <message>
  5925         <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="730"/>
   5935        <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="750"/>
  59265936        <source> (#%1 of %2)</source>
  59275937        <translation> (№%1 от %2)</translation>
  59285938    </message>
  59295939    <message>
  5930         <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="733"/>
   5940        <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="753"/>
  59315941        <source>Unknown dive computer</source>
  59325942        <translation>Непознат гмуркачески компютър</translation>
  59335943    </message>
  59345944    <message>
  5935         <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="753"/>
   5945        <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="773"/>
  59365946        <source>Show NDL / TTS was disabled because of excessive processing time</source>
  59375947        <translation>Показването на NDL / TTS бе изключено поради прекалено дълго време за обработка на данните</translation>
  59385948    </message>
  59395949    <message>
  5940         <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1339"/>
   5950        <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1359"/>
  59415951        <source>Make first divecomputer</source>
  59425952        <translation>Направи първи гмуркачески компютър</translation>
  59435953    </message>
  59445954    <message>
  5945         <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1341"/>
   5955        <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1361"/>
  59465956        <source>Delete this divecomputer</source>
  59475957        <translation>Изтрий този гмуркачески компютър</translation>
  59485958    </message>
  59495959    <message>
  5950         <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1355"/>
   5960        <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1375"/>
  59515961        <source>Add gas change</source>
  59525962        <translation>Добави промяна на газа</translation>
  59535963    </message>
  59545964    <message>
  5955         <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1358"/>
   5965        <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1378"/>
  59565966        <source> (Tank %1)</source>
  59575967        <translation>(Танк %1)</translation>
  59585968    </message>
  59595969    <message>
  5960         <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1366"/>
   5970        <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1386"/>
  59615971        <source>Add set-point change</source>
  59625972        <translation>Добави set-point промяна</translation>
  59635973    </message>
  59645974    <message>
  5965         <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1368"/>
   5975        <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1388"/>
  59665976        <source>Add bookmark</source>
  59675977        <translation>Добави бележка</translation>
  59685978    </message>
  59695979    <message>
  5970         <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1372"/>
   5980        <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1392"/>
  59715981        <source>Edit the profile</source>
  59725982        <translation>Редакция на профил</translation>
  59735983    </message>
  59745984    <message>
  5975         <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1376"/>
   5985        <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1396"/>
  59765986        <source>Remove event</source>
  59775987        <translation>Премахни събитие</translation>
  59785988    </message>
  59795989    <message>
  5980         <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1381"/>
   5990        <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1401"/>
  59815991        <source>Hide similar events</source>
  59825992        <translation>Премахни малки събития</translation>
  59835993    </message>
  59845994    <message>
  5985         <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1388"/>
   5995        <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1408"/>
  59865996        <source>Edit name</source>
  59875997        <translation>Редактирай име</translation>
  59885998    </message>
  59895999    <message>
  5990         <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1417"/>
  5991         <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1424"/>
   6000        <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1437"/>
   6001        <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1444"/>
  59926002        <source>Adjust pressure of tank %1 (currently interpolated as %2)</source>
  59936003        <translation>Промени налягането на бутилка %1 (текущо интерполирана като %2)</translation>
  59946004    </message>
  59956005    <message>
  5996         <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1439"/>
   6006        <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1459"/>
  59976007        <source>Unhide all events</source>
  59986008        <translation>Покажи всички събития</translation>
  59996009    </message>
  60006010    <message>
  6001         <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1474"/>
   6011        <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1494"/>
  60026012        <source>Hide events</source>
  60036013        <translation>Скрий събития</translation>
  60046014    </message>
  60056015    <message>
  6006         <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1474"/>
   6016        <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1494"/>
  60076017        <source>Hide all %1 events?</source>
  60086018        <translation>Скрий всички %1 събития?</translation>
  60096019    </message>
  60106020    <message>
  6011         <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1509"/>
   6021        <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1529"/>
  60126022        <source>Remove the selected event?</source>
  60136023        <translation>Премахни избраните събития?</translation>
  60146024    </message>
  60156025    <message>
  6016         <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1510"/>
   6026        <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1530"/>
  60176027        <source>%1 @ %2:%3</source>
  60186028        <translation>%1 @ %2:%3</translation>
  60196029    </message>
  60206030    <message>
  6021         <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1633"/>
   6031        <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1653"/>
  60226032        <source>Edit name of bookmark</source>
  60236033        <translation>Редактирай име в показалец</translation>
  60246034    </message>
  60256035    <message>
  6026         <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1634"/>
   6036        <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1654"/>
  60276037        <source>Custom name:</source>
  60286038        <translation>Потребителско име:</translation>
  60296039    </message>
  60306040    <message>
  6031         <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1639"/>
   6041        <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1659"/>
  60326042        <source>Name is too long!</source>
  60336043        <translation> Името е прекалено дълго!</translation>
   
  60426052    </message>
  60436053    <message>
  6044         <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="202"/>
   6054        <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="204"/>
  60456055        <source>working in no-cloud mode</source>
  60466056        <translation>режим на работа без облак</translation>
  60476057    </message>
  60486058    <message>
  6049         <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="216"/>
   6059        <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="218"/>
  60506060        <source>no cloud credentials</source>
  60516061        <translation>няма облакови пълномощия</translation>
  60526062    </message>
  60536063    <message>
  6054         <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="217"/>
  6055         <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="269"/>
   6064        <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="219"/>
   6065        <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="271"/>
  60566066        <source>Please enter valid cloud credentials.</source>
  60576067        <translation>Моля въведете валидни облакови пълномощия</translation>
  60586068    </message>
  60596069    <message>
  6060         <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="284"/>
   6070        <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="286"/>
  60616071        <source>Attempting to open cloud storage with new credentials</source>
  60626072        <translation>Опит за отваряна не облаковия склад с нови пълномощия</translation>
  60636073    </message>
  60646074    <message>
  6065         <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="306"/>
   6075        <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="308"/>
  60666076        <source>Testing cloud credentials</source>
  60676077        <translation>Тестване на облакови пълномощия</translation>
  60686078    </message>
  60696079    <message>
  6070         <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="320"/>
   6080        <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="322"/>
  60716081        <source>No response from cloud server to validate the credentials</source>
  60726082        <translation>Няма отговор от облаковия сървър за да провери вашите данни</translation>
  60736083    </message>
  60746084    <message>
  6075         <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="329"/>
   6085        <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="331"/>
  60766086        <source>Cannot connect to cloud storage - cloud account not verified</source>
  60776087        <translation>Няма връзка към облаковия слад - акаунтът ви не е проверен</translation>
  60786088    </message>
  60796089    <message>
  6080         <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="361"/>
   6090        <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="363"/>
  60816091        <source>Cloud credentials are invalid</source>
  60826092        <translation>Облаковите пълномощия са невалидни</translation>
  60836093    </message>
  60846094    <message>
  6085         <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="374"/>
   6095        <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="376"/>
  60866096        <source>Cannot open cloud storage: Error creating https connection</source>
  60876097        <translation>Облаковия склад не може да бъде отворен: грешка в HTTPS връзката</translation>
  60886098    </message>
  60896099    <message>
  6090         <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="387"/>
   6100        <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="389"/>
  60916101        <source>Cannot open cloud storage: %1</source>
  60926102        <translation>Облаковия склад не може да бъде отворен: %1</translation>
  60936103    </message>
  60946104    <message>
  6095         <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="399"/>
   6105        <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="401"/>
  60966106        <source>Cannot connect to cloud storage</source>
  60976107        <translation>Няма връзка към облаковия слад</translation>
  60986108    </message>
  60996109    <message>
  6100         <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="441"/>
   6110        <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="443"/>
  61016111        <source>Cloud storage error: %1</source>
  61026112        <translation>Грешка в облаков слад: %1</translation>
  61036113    </message>
  61046114    <message>
  6105         <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="531"/>
   6115        <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="533"/>
  61066116        <source>Failed to connect to cloud server, reverting to no cloud status</source>
  61076117        <translation>Не може да бъде осъществена връзка с облаковия слад</translation>
  61086118    </message>
  61096119    <message>
  6110         <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="550"/>
   6120        <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="554"/>
  61116121        <source>Cloud storage open successfully. No dives in dive list.</source>
  61126122        <translation>Облаковия слад беше отворен успешно. Няма гмуркания в регистъра.</translation>
  61136123    </message>
  61146124    <message>
  6115         <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="720"/>
  6116         <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="721"/>
   6125        <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="724"/>
   6126        <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="725"/>
  61176127        <source>h</source>
  61186128        <translation>ч.</translation>
  61196129    </message>
  61206130    <message>
  6121         <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="720"/>
  6122         <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="721"/>
  6123         <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="722"/>
   6131        <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="724"/>
   6132        <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="725"/>
   6133        <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="726"/>
  61246134        <source>min</source>
  61256135        <translation>мин</translation>
  61266136    </message>
  61276137    <message>
  6128         <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="720"/>
   6138        <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="724"/>
  61296139        <source>sec</source>
  61306140        <translation>сек.</translation>
  61316141    </message>
  61326142    <message>
  6133         <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="1102"/>
   6143        <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="1103"/>
  61346144        <source>Unknown GPS location</source>
  61356145        <translation>Непозната GPS позиция</translation>
   
  62036213        <location filename="../core/qthelper.cpp" line="962"/>
  62046214        <source>(%n dive(s))</source>
  6205         <translation type="unfinished"><numerusform></numerusform><numerusform></numerusform></translation>
   6215        <translation><numerusform>(%n гмуркане(гмуркания))</numerusform><numerusform>(%n dive(s))</numerusform></translation>
  62066216    </message>
  62076217    <message>
   
  69876997    <name>TestParse</name>
  69886998    <message>
  6989         <location filename="../tests/testparse.cpp" line="308"/>
   6999        <location filename="../tests/testparse.cpp" line="313"/>
  69907000        <source>Sample time</source>
  69917001        <translation>Време на проба</translation>
  69927002    </message>
  69937003    <message>
  6994         <location filename="../tests/testparse.cpp" line="310"/>
   7004        <location filename="../tests/testparse.cpp" line="315"/>
  69957005        <source>Sample depth</source>
  69967006        <translation>Дълбочина на проба</translation>
  69977007    </message>
  69987008    <message>
  6999         <location filename="../tests/testparse.cpp" line="312"/>
   7009        <location filename="../tests/testparse.cpp" line="317"/>
  70007010        <source>Sample temperature</source>
  70017011        <translation>Температура на проба</translation>
  70027012    </message>
  70037013    <message>
  7004         <location filename="../tests/testparse.cpp" line="314"/>
   7014        <location filename="../tests/testparse.cpp" line="319"/>
  70057015        <source>Sample pO₂</source>
  70067016        <translation>pO₂ на проба</translation>
  70077017    </message>
  70087018    <message>
  7009         <location filename="../tests/testparse.cpp" line="316"/>
   7019        <location filename="../tests/testparse.cpp" line="321"/>
  70107020        <source>Sample sensor1 pO₂</source>
  70117021        <translation>Проба сензор1 pO₂</translation>
  70127022    </message>
  70137023    <message>
  7014         <location filename="../tests/testparse.cpp" line="318"/>
   7024        <location filename="../tests/testparse.cpp" line="323"/>
  70157025        <source>Sample sensor2 pO₂</source>
  70167026        <translation>Проба сензор2 pO₂</translation>
  70177027    </message>
  70187028    <message>
  7019         <location filename="../tests/testparse.cpp" line="320"/>
   7029        <location filename="../tests/testparse.cpp" line="325"/>
  70207030        <source>Sample sensor3 pO₂</source>
  70217031        <translation>Проба сензор3pO₂</translation>
  70227032    </message>
  70237033    <message>
  7024         <location filename="../tests/testparse.cpp" line="322"/>
   7034        <location filename="../tests/testparse.cpp" line="327"/>
  70257035        <source>Sample CNS</source>
  70267036        <translation>CNS на проба</translation>
  70277037    </message>
  70287038    <message>
  7029         <location filename="../tests/testparse.cpp" line="324"/>
   7039        <location filename="../tests/testparse.cpp" line="329"/>
  70307040        <source>Sample NDL</source>
  70317041        <translation>NDL na проба</translation>
  70327042    </message>
  70337043    <message>
  7034         <location filename="../tests/testparse.cpp" line="326"/>
   7044        <location filename="../tests/testparse.cpp" line="331"/>
  70357045        <source>Sample TTS</source>
  70367046        <translation>TTS на проба</translation>
  70377047    </message>
  70387048    <message>
  7039         <location filename="../tests/testparse.cpp" line="328"/>
   7049        <location filename="../tests/testparse.cpp" line="333"/>
  70407050        <source>Sample stopdepth</source>
  70417051        <translation>Дълбоч. стоп на проба</translation>
  70427052    </message>
  70437053    <message>
  7044         <location filename="../tests/testparse.cpp" line="330"/>
   7054        <location filename="../tests/testparse.cpp" line="335"/>
  70457055        <source>Sample pressure</source>
  70467056        <translation>Налягане на проба</translation>
   
  76617671    <name>getextFromC</name>
  76627672    <message>
  7663         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="737"/>
   7673        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="776"/>
  76647674        <source>Error parsing the header</source>
  76657675        <translation>Грешка при рaзряд на хедър</translation>
   
  76727682        <location filename="../core/cochran.c" line="315"/>
  76737683        <location filename="../core/cochran.c" line="385"/>
  7674         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="223"/>
   7684        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="232"/>
  76757685        <source>deco stop</source>
  76767686        <translation>деко. стоп</translation>
   
  76807690        <location filename="../core/cochran.c" line="390"/>
  76817691        <location filename="../core/file.c" line="777"/>
  7682         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="223"/>
   7692        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="234"/>
  76837693        <source>ascent</source>
  76847694        <translation>покачване</translation>
   
  76927702    <message>
  76937703        <location filename="../core/cochran.c" line="348"/>
  7694         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="227"/>
   7704        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="250"/>
  76957705        <source>OLF</source>
  76967706        <translation>OLF</translation>
   
  76987708    <message>
  76997709        <location filename="../core/cochran.c" line="353"/>
  7700         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="227"/>
   7710        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="249"/>
  77017711        <source>maxdepth</source>
  77027712        <translation>макс. дълбочина</translation>
   
  77057715        <location filename="../core/cochran.c" line="358"/>
  77067716        <location filename="../core/cochran.c" line="404"/>
  7707         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="227"/>
   7717        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="251"/>
  77087718        <source>pO₂</source>
  77097719        <translation>pO₂</translation>
   
  77147724        <location filename="../core/cochran.c" line="421"/>
  77157725        <location filename="../core/file.c" line="868"/>
  7716         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="225"/>
  7717         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="228"/>
   7726        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="242"/>
   7727        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="256"/>
  77187728        <source>gaschange</source>
  77197729        <translation>смяна на газ</translation>
   
  77227732        <location filename="../core/cochran.c" line="370"/>
  77237733        <location filename="../core/cochran.c" line="409"/>
  7724         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="223"/>
   7734        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="233"/>
  77257735        <source>rbt</source>
  77267736        <translation>rbt</translation>
   
  77297739        <location filename="../core/cochran.c" line="379"/>
  77307740        <location filename="../core/cochran.c" line="426"/>
  7731         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="223"/>
   7741        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="235"/>
  77327742        <source>ceiling</source>
  77337743        <translation>таван</translation>
   
  77357745    <message>
  77367746        <location filename="../core/cochran.c" line="395"/>
  7737         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="224"/>
   7747        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="237"/>
  77387748        <source>transmitter</source>
  77397749        <translation>предавател</translation>
   
  79978007        <location filename="../core/dive.c" line="33"/>
  79988008        <location filename="../core/equipment.c" line="88"/>
  7999         <location filename="../core/planner.c" line="1447"/>
  8000         <location filename="../core/planner.c" line="1450"/>
   8009        <location filename="../core/planner.c" line="1476"/>
   8010        <location filename="../core/planner.c" line="1479"/>
  80018011        <source>oxygen</source>
  80028012        <translation>кислород</translation>
   8013    </message>
   8014    <message>
   8015        <location filename="../core/dive.c" line="33"/>
   8016        <source>not used</source>
   8017        <translation>не използвани</translation>
  80038018    </message>
  80048019    <message>
   
  80838098    </message>
  80848099    <message>
  8085         <location filename="../core/divelist.c" line="490"/>
   8100        <location filename="../core/divelist.c" line="491"/>
  80868101        <location filename="../core/equipment.c" line="84"/>
  8087         <location filename="../core/planner.c" line="1443"/>
  8088         <location filename="../core/planner.c" line="1446"/>
   8102        <location filename="../core/planner.c" line="1472"/>
   8103        <location filename="../core/planner.c" line="1475"/>
  80898104        <source>air</source>
  80908105        <translation>въздух</translation>
   
  82498264    </message>
  82508265    <message>
  8251         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="210"/>
   8266        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="218"/>
  82528267        <location filename="../core/parse-xml.c" line="3317"/>
  82538268        <location filename="../core/uemis-downloader.c" line="134"/>
   
  82568271    </message>
  82578272    <message>
  8258         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="223"/>
   8273        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="231"/>
  82598274        <source>none</source>
  82608275        <translation>няма</translation>
  82618276    </message>
  82628277    <message>
  8263         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="223"/>
   8278        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="236"/>
  82648279        <source>workload</source>
  82658280        <translation>натовареност</translation>
  82668281    </message>
  82678282    <message>
  8268         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="224"/>
   8283        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="238"/>
  82698284        <source>violation</source>
  82708285        <translation>нарушение</translation>
  82718286    </message>
  82728287    <message>
  8273         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="224"/>
   8288        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="239"/>
  82748289        <source>bookmark</source>
  82758290        <translation>бележка</translation>
  82768291    </message>
  82778292    <message>
  8278         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="224"/>
   8293        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="240"/>
  82798294        <source>surface</source>
  82808295        <translation>повърхност</translation>
  82818296    </message>
  82828297    <message>
  8283         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="224"/>
   8298        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="241"/>
  82848299        <source>safety stop</source>
  82858300        <translation>безопасен стоп</translation>
  82868301    </message>
  82878302    <message>
  8288         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="225"/>
   8303        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="243"/>
  82898304        <source>safety stop (voluntary)</source>
  82908305        <translation>безопасен стоп (свободен)</translation>
  82918306    </message>
  82928307    <message>
  8293         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="225"/>
   8308        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="244"/>
  82948309        <source>safety stop (mandatory)</source>
  82958310        <translation>безопасен стоп (задължителен)</translation>
  82968311    </message>
  82978312    <message>
  8298         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="226"/>
   8313        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="245"/>
  82998314        <source>deepstop</source>
  83008315        <translation>дълбочина на спиране</translation>
  83018316    </message>
  83028317    <message>
  8303         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="226"/>
   8318        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="246"/>
  83048319        <source>ceiling (safety stop)</source>
  83058320        <translation>таван (безопасен стоп)</translation>
  83068321    </message>
  83078322    <message>
  8308         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="226"/>
   8323        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="247"/>
  83098324        <source>below floor</source>
  83108325        <comment>event showing dive is below deco floor and adding deco time</comment>
   
  83128327    </message>
  83138328    <message>
  8314         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="226"/>
   8329        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="248"/>
  83158330        <source>divetime</source>
  83168331        <translation>време за гмуркане</translation>
  83178332    </message>
  83188333    <message>
  8319         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="227"/>
   8334        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="252"/>
  83208335        <source>airtime</source>
  83218336        <translation>време за въздух</translation>
  83228337    </message>
  83238338    <message>
  8324         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="227"/>
   8339        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="253"/>
  83258340        <source>rgbm</source>
  83268341        <translation>rgbm</translation>
  83278342    </message>
  83288343    <message>
  8329         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="227"/>
   8344        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="254"/>
  83308345        <source>heading</source>
  83318346        <translation>посока</translation>
  83328347    </message>
  83338348    <message>
  8334         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="228"/>
   8349        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="255"/>
  83358350        <source>tissue level warning</source>
  83368351        <translation>внимание: ниво на тъканта</translation>
  83378352    </message>
  83388353    <message>
  8339         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="228"/>
  8340         <source>non stop time</source>
  8341         <translation>нон стоп време</translation>
  8342     </message>
  8343     <message>
  8344         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="237"/>
   8354        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="265"/>
  83458355        <source>invalid event number</source>
  83468356        <translation>грешен номер на събитие</translation>
  83478357    </message>
  83488358    <message>
  8349         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="553"/>
   8359        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="592"/>
  83508360        <source>Error parsing the datetime</source>
  83518361        <translation>Грешка при разряд на дата и час</translation>
  83528362    </message>
  83538363    <message>
  8354         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="571"/>
   8364        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="610"/>
  83558365        <source>Dive %d: %s</source>
  83568366        <translation>Гмуркане №%d: %s</translation>
  83578367    </message>
  83588368    <message>
  8359         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="577"/>
   8369        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="616"/>
  83608370        <source>Error parsing the divetime</source>
  83618371        <translation>Грешка при рaзряд на време за гмуркане</translation>
  83628372    </message>
  83638373    <message>
  8364         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="587"/>
   8374        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="626"/>
  83658375        <source>Error parsing the maxdepth</source>
  83668376        <translation>Грешка при рaзряд на максимална дълбочина</translation>
  83678377    </message>
  83688378    <message>
  8369         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="606"/>
   8379        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="645"/>
  83708380        <source>Error parsing temperature</source>
  83718381        <translation>Грешка при рaзряд на температура</translation>
  83728382    </message>
  83738383    <message>
  8374         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="626"/>
   8384        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="665"/>
  83758385        <source>Error parsing the gas mix count</source>
  83768386        <translation>Грешка при рaзряд на газ микс брой</translation>
  83778387    </message>
  83788388    <message>
  8379         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="638"/>
   8389        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="677"/>
  83808390        <source>Error obtaining water salinity</source>
  83818391        <translation>Грешка при прием на водна соленост</translation>
  83828392    </message>
  83838393    <message>
  8384         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="647"/>
   8394        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="686"/>
  83858395        <source>Error obtaining surface pressure</source>
  83868396        <translation>Грешка при прием на повърхностно налягане</translation>
  83878397    </message>
  83888398    <message>
  8389         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="672"/>
   8399        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="711"/>
  83908400        <source>Error obtaining divemode</source>
  83918401        <translation>Грешка при прием на режим на гмуркане</translation>
  83928402    </message>
  83938403    <message>
  8394         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="692"/>
   8404        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="731"/>
  83958405        <source>Error parsing the gas mix</source>
  83968406        <translation>Грешка при рaзряд на газ микс</translation>
  83978407    </message>
  83988408    <message>
  8399         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="717"/>
   8409        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="756"/>
  84008410        <source>Unable to create parser for %s %s</source>
  84018411        <translation>Не може да бъде създаден разряд за %s %s</translation>
  84028412    </message>
  84038413    <message>
  8404         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="723"/>
   8414        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="762"/>
  84058415        <source>Error registering the data</source>
  84068416        <translation>Грешка при регистриране на данни</translation>
  84078417    </message>
  84088418    <message>
  8409         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="744"/>
   8419        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="783"/>
  84108420        <source>Error parsing the samples</source>
  84118421        <translation>Грешка при рaзряд на стойности</translation>
  84128422    </message>
  84138423    <message>
  8414         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="882"/>
   8424        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="921"/>
  84158425        <source>Event: waiting for user action</source>
  84168426        <translation>Събитие: изчаквание на действие от потребителя</translation>
  84178427    </message>
  84188428    <message>
  8419         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="890"/>
   8429        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="929"/>
  84208430        <source>model=%u (0x%08x), firmware=%u (0x%08x), serial=%u (0x%08x)</source>
  84218431        <translation>model=%u (0x%08x), firmware=%u (0x%08x), serial=%u (0x%08x)</translation>
  84228432    </message>
  84238433    <message>
  8424         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="954"/>
   8434        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="993"/>
  84258435        <source>Error registering the event handler.</source>
  84268436        <translation>Грешка при регистриране на направление за събития</translation>
  84278437    </message>
  84288438    <message>
  8429         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="959"/>
   8439        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="998"/>
  84308440        <source>Error registering the cancellation handler.</source>
  84318441        <translation>Грешка при регистриране на направление за отменяне</translation>
  84328442    </message>
  84338443    <message>
  8434         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="980"/>
   8444        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="1019"/>
  84358445        <source>Dive data import error</source>
  84368446        <translation>Грешка при вход на данни</translation>
  84378447    </message>
  84388448    <message>
  8439         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="1019"/>
   8449        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="1058"/>
  84408450        <source>Unable to create libdivecomputer context</source>
  84418451        <translation>Не може да бъде създаден libdivecomputer контекст</translation>
  84428452    </message>
  84438453    <message>
  8444         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="1026"/>
   8454        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="1065"/>
  84458455        <source>Unable to open %s %s (%s)</source>
  84468456        <translation>Не може да бъдe отворен %s %s (%s)</translation>
  84478457    </message>
  84488458    <message>
  8449         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="1048"/>
   8459        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="1087"/>
  84508460        <source>Insufficient privileges to open the device %s %s (%s)</source>
  84518461        <translation>Недостатъчни привилегии да бъде отврено устройсто %s %s (%s)</translation>
   
  85078517    <message>
  85088518        <location filename="../core/planner.c" line="574"/>
  8509         <location filename="../core/planner.c" line="840"/>
  8510         <location filename="../core/planner.c" line="845"/>
  8511         <location filename="../core/planner.c" line="871"/>
  8512         <location filename="../core/planner.c" line="881"/>
   8519        <location filename="../core/planner.c" line="868"/>
   8520        <location filename="../core/planner.c" line="874"/>
   8521        <location filename="../core/planner.c" line="900"/>
   8522        <location filename="../core/planner.c" line="910"/>
  85138523        <source>Warning:</source>
  85148524        <translation>Предупреждение:</translation>
  85158525    </message>
  85168526    <message>
  8517         <location filename="../core/planner.c" line="584"/>
  8518         <source>based on Bühlmann ZHL-16C with GFlow = %d and GFhigh = %d</source>
  8519         <translation>базирано на Bühlmann ZHL-16C с GFlow = %d и GFhigh = %d</translation>
  8520     </message>
  8521     <message>
  8522         <location filename="../core/planner.c" line="589"/>
  8523         <source>based on VPM-B at nominal conservatism</source>
  8524         <translation>базирано на VPM-B с номинален консерватизъм</translation>
  8525     </message>
  8526     <message>
  8527         <location filename="../core/planner.c" line="591"/>
  8528         <source>based on VPM-B at +%d conservatism</source>
  8529         <translation>базирано на VPM-B с +%d консерватизъм</translation>
  8530     </message>
  8531     <message>
  8532         <location filename="../core/planner.c" line="593"/>
   8527        <location filename="../core/planner.c" line="812"/>
  85338528        <source>, effective GF=%d/%d</source>
  85348529        <translation>, ефективно GF=%d/%d</translation>
  85358530    </message>
  85368531    <message>
  8537         <location filename="../core/planner.c" line="597"/>
  8538         <source>recreational mode based on Bühlmann ZHL-16B with GFlow = %d and GFhigh = %d</source>
  8539         <translation>режим за развлечение базиран на Bühlmann ZHL-16B с GFlow = %d и GFhigh = %d</translation>
  8540     </message>
  8541     <message>
  8542         <location filename="../core/planner.c" line="602"/>
   8532        <location filename="../core/planner.c" line="586"/>
  85438533        <source>Subsurface dive plan (surface interval </source>
  85448534        <translation>Subsurface гмуркачески план (интервал на повърхност</translation>
  85458535    </message>
  85468536    <message>
  8547         <location filename="../core/planner.c" line="607"/>
   8537        <location filename="../core/planner.c" line="590"/>
  85488538        <source>Subsurface dive plan</source>
  85498539        <translation>Subsurface гмуркачески план</translation>
  85508540    </message>
  85518541    <message>
  8552         <location filename="../core/planner.c" line="610"/>
  8553         <source>&lt;div&gt;Runtime: %dmin&lt;/div&gt;&lt;br&gt;</source>
  8554         <translation>&lt;div&gt;Време на работа: %dмин.&lt;/div&gt;&lt;br&gt;</translation>
  8555     </message>
  8556     <message>
  8557         <location filename="../core/planner.c" line="615"/>
   8542        <location filename="../core/planner.c" line="593"/>
   8543        <source>Runtime: %dmin&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</source>
   8544        <translation>Времетраене: %dмин&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</translation>
   8545    </message>
   8546    <message>
   8547        <location filename="../core/planner.c" line="598"/>
  85588548        <source>depth</source>
  85598549        <translation>дълбочина</translation>
  85608550    </message>
  85618551    <message>
  8562         <location filename="../core/planner.c" line="618"/>
   8552        <location filename="../core/planner.c" line="601"/>
  85638553        <source>duration</source>
  85648554        <translation>продължителност</translation>
  85658555    </message>
  85668556    <message>
  8567         <location filename="../core/planner.c" line="621"/>
   8557        <location filename="../core/planner.c" line="604"/>
  85688558        <source>runtime</source>
  85698559        <translation>времетраене</translation>
  85708560    </message>
  85718561    <message>
  8572         <location filename="../core/planner.c" line="624"/>
   8562        <location filename="../core/planner.c" line="607"/>
  85738563        <source>gas</source>
  85748564        <translation>газ</translation>
  85758565    </message>
  85768566    <message>
  8577         <location filename="../core/planner.c" line="667"/>
   8567        <location filename="../core/planner.c" line="650"/>
  85788568        <source>Transition to %.*f %s in %d:%02d min - runtime %d:%02u on %s (SP = %.1fbar)</source>
  85798569        <translation>Преход към %.*f %s за %d:%02d мин - времетраене %d:%02u на %s (SP = %.1f бара)</translation>
  85808570    </message>
  85818571    <message>
  8582         <location filename="../core/planner.c" line="675"/>
   8572        <location filename="../core/planner.c" line="658"/>
  85838573        <source>Transition to %.*f %s in %d:%02d min - runtime %d:%02u on %s</source>
  85848574        <translation>Преход към %.*f %s за %d:%02d мин - времетраене %d:%02u на %s</translation>
  85858575    </message>
  85868576    <message>
  8587         <location filename="../core/planner.c" line="688"/>
   8577        <location filename="../core/planner.c" line="671"/>
  85888578        <source>Stay at %.*f %s for %d:%02d min - runtime %d:%02u on %s (SP = %.1fbar)</source>
  85898579        <translation>Остани на %.*f %s за %d:%02d мин - времетраене %d:%02u на %s (SP = %.1f бара)</translation>
  85908580    </message>
  85918581    <message>
  8592         <location filename="../core/planner.c" line="695"/>
   8582        <location filename="../core/planner.c" line="678"/>
  85938583        <source>Stay at %.*f %s for %d:%02d min - runtime %d:%02u on %s</source>
  85948584        <translation>Остани на %.*f %s за %d:%02d мин - времетраене %d:%02u на %s</translation>
  85958585    </message>
  85968586    <message>
  8597         <location filename="../core/planner.c" line="740"/>
   8587        <location filename="../core/planner.c" line="723"/>
  85988588        <source>%3.0f%s</source>
  85998589        <translation>%3.0f%s</translation>
  86008590    </message>
  86018591    <message>
  8602         <location filename="../core/planner.c" line="743"/>
  8603         <location filename="../core/planner.c" line="747"/>
   8592        <location filename="../core/planner.c" line="726"/>
   8593        <location filename="../core/planner.c" line="730"/>
  86048594        <source>%3dmin</source>
  86058595        <translation>%3dмин</translation>
  86068596    </message>
  86078597    <message>
  8608         <location filename="../core/planner.c" line="756"/>
  8609         <location filename="../core/planner.c" line="768"/>
   8598        <location filename="../core/planner.c" line="739"/>
   8599        <location filename="../core/planner.c" line="751"/>
  86108600        <source>(SP = %.1fbar)</source>
  86118601        <translation>(SP = %.1f бара)</translation>
  86128602    </message>
  86138603    <message>
  8614         <location filename="../core/planner.c" line="791"/>
   8604        <location filename="../core/planner.c" line="774"/>
  86158605        <source>Switch gas to %s (SP = %.1fbar)</source>
  86168606        <translation>Превключи газ към %s (SP = %.1f бара)</translation>
  86178607    </message>
  86188608    <message>
  8619         <location filename="../core/planner.c" line="793"/>
   8609        <location filename="../core/planner.c" line="776"/>
  86208610        <source>Switch gas to %s</source>
  86218611        <translation>Превключи газ на %s</translation>
  86228612    </message>
  86238613    <message>
  8624         <location filename="../core/planner.c" line="812"/>
   8614        <location filename="../core/planner.c" line="796"/>
  86258615        <source>CNS</source>
  86268616        <translation>CNS</translation>
  86278617    </message>
  86288618    <message>
  8629         <location filename="../core/planner.c" line="814"/>
   8619        <location filename="../core/planner.c" line="798"/>
  86308620        <source>OTU</source>
  86318621        <translation>OTU</translation>
  86328622    </message>
  86338623    <message>
  8634         <location filename="../core/planner.c" line="818"/>
   8624        <location filename="../core/planner.c" line="803"/>
   8625        <source>Deco model: Bühlmann ZHL-16C with GFlow = %d and GFhigh = %d</source>
   8626        <translation>Деко модел: Bühlmann ZHL-16C с GFlow = %d и GFhigh = %d</translation>
   8627    </message>
   8628    <message>
   8629        <location filename="../core/planner.c" line="808"/>
   8630        <source>Deco model: VPM-B at nominal conservatism</source>
   8631        <translation>Деко модел VPM-B при номинален консерватизъм</translation>
   8632    </message>
   8633    <message>
   8634        <location filename="../core/planner.c" line="810"/>
   8635        <source>Deco model: VPM-B at +%d conservatism</source>
   8636        <translation>Деко модел: VPM-B при +%d консерватизъм</translation>
   8637    </message>
   8638    <message>
   8639        <location filename="../core/planner.c" line="816"/>
   8640        <source>Deco model: Recreational mode based on Bühlmann ZHL-16B with GFlow = %d and GFhigh = %d</source>
   8641        <translation>Деко модел: &quot;Развлекателен режим&quot; базиран на Bühlmann ZHL-16B с GFlow = %d и GFhigh = %d</translation>
   8642    </message>
   8643    <message>
   8644        <location filename="../core/planner.c" line="824"/>
   8645        <source>ATM pressure: %dmbar (%d%s)&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</source>
   8646        <translation>ATM налягане: %d милибара (%d%s)&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</translation>
   8647    </message>
   8648    <message>
   8649        <location filename="../core/planner.c" line="842"/>
  86358650        <source>Gas consumption (CCR legs excluded):</source>
  86368651        <translation>Консумация на газ (CCR крака включени):</translation>
  86378652    </message>
  86388653    <message>
  8639         <location filename="../core/planner.c" line="820"/>
  8640         <source>Gas consumption:</source>
  8641         <translation>Консумация на газ:</translation>
  8642     </message>
  8643     <message>
  8644         <location filename="../core/planner.c" line="841"/>
   8654        <location filename="../core/planner.c" line="844"/>
   8655        <source>Gas consumption (based on SAC</source>
   8656        <translation>Консумация на газ (базирана на SAC</translation>
   8657    </message>
   8658    <message>
   8659        <location filename="../core/planner.c" line="869"/>
  86458660        <source>this is more gas than available in the specified cylinder!</source>
  86468661        <translation>има повече газ от този на разположение в избраната бултилка</translation>
  86478662    </message>
  86488663    <message>
  8649         <location filename="../core/planner.c" line="846"/>
   8664        <location filename="../core/planner.c" line="875"/>
  86508665        <source>not enough reserve for gas sharing on ascent!</source>
  86518666        <translation>няма достатъчно резерв за газово споделяне при изкачване!</translation>
  86528667    </message>
  86538668    <message>
  8654         <location filename="../core/planner.c" line="848"/>
   8669        <location filename="../core/planner.c" line="877"/>
  86558670        <source>%.0f%s/%.0f%s of %s (%.0f%s/%.0f%s in planned ascent)</source>
  86568671        <translation>%.0f%s/%.0f%s от %s (%.0f%s/%.0f%s в планирано покачване)</translation>
  86578672    </message>
  86588673    <message>
  8659         <location filename="../core/planner.c" line="850"/>
   8674        <location filename="../core/planner.c" line="879"/>
  86608675        <source>%.0f%s (%.0f%s during planned ascent) of %s</source>
  86618676        <translation>%.0f%s (%.0f%s по време на плануваното изкачване) на %s</translation>
  86628677    </message>
  86638678    <message>
  8664         <location filename="../core/planner.c" line="868"/>
   8679        <location filename="../core/planner.c" line="897"/>
  86658680        <source>high pO₂ value %.2f at %d:%02u with gas %s at depth %.*f %s</source>
  86668681        <translation>висока pO₂ стойност %.2f при %d:%02u с газ %s на дълбочина %.*f %s</translation>
  86678682    </message>
  86688683    <message>
  8669         <location filename="../core/planner.c" line="878"/>
   8684        <location filename="../core/planner.c" line="907"/>
  86708685        <source>low pO₂ value %.2f at %d:%02u with gas %s at depth %.*f %s</source>
  86718686        <translation>ниска pO₂ стойност %.2f към %d:%02u с газ %s при дълбочина %.*f %s</translation>
  86728687    </message>
  86738688    <message>
  8674         <location filename="../core/planner.c" line="1205"/>
   8689        <location filename="../core/planner.c" line="1234"/>
  86758690        <source>Can&apos;t find gas %s</source>
  86768691        <translation>Не може да бъде намерен газ %s</translation>
  86778692    </message>
  86788693    <message>
  8679         <location filename="../core/planner.c" line="1451"/>
   8694        <location filename="../core/planner.c" line="1480"/>
  86808695        <source>ean</source>
  86818696        <translation>ean</translation>
   
  91039118    <message>
  91049119        <location filename="../core/save-html.c" line="509"/>
  9105         <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="251"/>
  9106         <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="321"/>
   9120        <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="248"/>
   9121        <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="318"/>
  91079122        <source>Notes</source>
  91089123        <translation>Бележки</translation>
   
  96759690    </message>
  96769691    <message>
  9677         <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="247"/>
   9692        <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="244"/>
  96789693        <source>Built</source>
  96799694        <translation>Сглобен</translation>
  96809695    </message>
  96819696    <message>
  9682         <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="247"/>
   9697        <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="244"/>
  96839698        <source>Sank</source>
  96849699        <translation>Потънал</translation>
  96859700    </message>
  96869701    <message>
  9687         <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="247"/>
   9702        <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="244"/>
  96889703        <source>SankTime</source>
  96899704        <translation>Време на потъване</translation>
  96909705    </message>
  96919706    <message>
  9692         <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="248"/>
   9707        <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="245"/>
  96939708        <source>Reason</source>
  96949709        <translation>Причина</translation>
  96959710    </message>
  96969711    <message>
  9697         <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="248"/>
   9712        <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="245"/>
  96989713        <source>Nationality</source>
  96999714        <translation>Националност</translation>
  97009715    </message>
  97019716    <message>
  9702         <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="248"/>
   9717        <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="245"/>
  97039718        <source>Shipyard</source>
  97049719        <translation>Корабостроителница</translation>
  97059720    </message>
  97069721    <message>
  9707         <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="249"/>
   9722        <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="246"/>
  97089723        <source>ShipType</source>
  97099724        <translation>Вид на кораб</translation>
  97109725    </message>
  97119726    <message>
  9712         <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="249"/>
   9727        <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="246"/>
  97139728        <source>Length</source>
  97149729        <translation>Дължина</translation>
  97159730    </message>
  97169731    <message>
  9717         <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="249"/>
   9732        <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="246"/>
  97189733        <source>Beam</source>
  97199734        <translation>Теглич</translation>
  97209735    </message>
  97219736    <message>
  9722         <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="250"/>
   9737        <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="247"/>
  97239738        <source>Draught</source>
  97249739        <translation>Течение</translation>
  97259740    </message>
  97269741    <message>
  9727         <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="250"/>
   9742        <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="247"/>
  97289743        <source>Displacement</source>
  97299744        <translation>Отклонение</translation>
  97309745    </message>
  97319746    <message>
  9732         <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="250"/>
   9747        <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="247"/>
  97339748        <source>Cargo</source>
  97349749        <translation>Товар</translation>
  97359750    </message>
  97369751    <message>
  9737         <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="263"/>
   9752        <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="260"/>
  97389753        <source>Wreck Data</source>
  97399754        <translation>Данни за останки</translation>
  97409755    </message>
  97419756    <message>
  9742         <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="320"/>
   9757        <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="317"/>
  97439758        <source>Altitude</source>
  97449759        <translation>Височина</translation>
  97459760    </message>
  97469761    <message>
  9747         <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="320"/>
   9762        <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="317"/>
  97489763        <source>Depth</source>
  97499764        <translation>Дълбочина</translation>
 • translations/subsurface_cs.ts

  r6f1fb8e rf56ec71  
  1212        <source>A mobile version of the free Subsurface divelog software.
  1313</source>
  14         <translation type="unfinished"/>
   14        <translation>Přenosná verze programu zdarma pro záznam potápění Subsurface.
   15</translation>
  1516    </message>
  1617    <message>
   
  15411542    <name>ContextDrawer</name>
  15421543    <message>
  1543         <location filename="../mobile-widgets/qml/kirigami/src/controls/ContextDrawer.qml" line="77"/>
   1544        <location filename="../mobile-widgets/qml/kirigami/src/controls/ContextDrawer.qml" line="76"/>
  15441545        <source>Actions</source>
  15451546        <translation>Činnosti</translation>
   
  16041605    </message>
  16051606    <message>
  1606         <location filename="../qt-models/cylindermodel.cpp" line="44"/>
   1607        <location filename="../qt-models/cylindermodel.cpp" line="43"/>
  16071608        <source>cuft</source>
  16081609        <translation>cu stopa</translation>
  16091610    </message>
  16101611    <message>
  1611         <location filename="../qt-models/cylindermodel.cpp" line="48"/>
   1612        <location filename="../qt-models/cylindermodel.cpp" line="47"/>
  16121613        <source>ℓ</source>
  16131614        <translation> ℓ</translation>
  16141615    </message>
  16151616    <message>
  1616         <location filename="../qt-models/cylindermodel.cpp" line="229"/>
   1617        <location filename="../qt-models/cylindermodel.cpp" line="235"/>
  16171618        <source>Clicking here will remove this cylinder.</source>
  16181619        <translation>Klepnutí zde odstraní tuto láhev.</translation>
  16191620    </message>
  16201621    <message>
  1621         <location filename="../qt-models/cylindermodel.cpp" line="239"/>
   1622        <location filename="../qt-models/cylindermodel.cpp" line="247"/>
  16221623        <source>Switch depth for deco gas. Calculated using Deco pO₂ preference, unless set manually.</source>
  16231624        <translation type="unfinished"/>
  16241625    </message>
  16251626    <message>
  1626         <location filename="../qt-models/cylindermodel.cpp" line="242"/>
   1627        <location filename="../qt-models/cylindermodel.cpp" line="250"/>
  16271628        <source>Calculated using Bottom pO₂ preference. Setting MOD adjusts O₂%, set to &apos;*&apos; for best O₂% for max depth.</source>
  16281629        <translation type="unfinished"/>
  16291630    </message>
  16301631    <message>
  1631         <location filename="../qt-models/cylindermodel.cpp" line="245"/>
   1632        <location filename="../qt-models/cylindermodel.cpp" line="253"/>
  16321633        <source>Calculated using Best Mix END preference. Setting MND adjusts He%, set to &apos;*&apos; for best He% for max depth.</source>
  16331634        <translation type="unfinished"/>
  16341635    </message>
  16351636    <message>
  1636         <location filename="../qt-models/cylindermodel.cpp" line="503"/>
   1637        <location filename="../qt-models/cylindermodel.cpp" line="522"/>
  16371638        <source>Cylinder cannot be removed</source>
  16381639        <translation>Láhev nelze odstranit</translation>
  16391640    </message>
  16401641    <message>
  1641         <location filename="../qt-models/cylindermodel.cpp" line="504"/>
   1642        <location filename="../qt-models/cylindermodel.cpp" line="523"/>
  16421643        <source>This gas is in use. Only cylinders that are not used in the dive can be removed.</source>
  16431644        <translation>Tento plyn se používá. Lze odstranit jen ty láhve, jež nejsou při potápění používány.</translation>
   
  17651766        <source>Show on map</source>
  17661767        <translation>Ukázat na mapě</translation>
   1768    </message>
   1769    <message>
   1770        <location filename="../mobile-widgets/qml/DiveDetails.qml" line="160"/>
   1771        <source>Multiple Buddies</source>
   1772        <translation type="unfinished"/>
  17671773    </message>
  17681774</context>
   
  20132019    </message>
  20142020    <message>
  2015         <location filename="../mobile-widgets/qml/DiveList.qml" line="248"/>
   2021        <location filename="../mobile-widgets/qml/DiveList.qml" line="255"/>
  20162022        <source>No dives in dive list</source>
  20172023        <translation>Žádná potápění v seznamu potápění</translation>
   
  27492755        <translation type="unfinished"/>
  27502756    </message>
   2757    <message>
   2758        <location filename="../core/subsurface-qt/DiveObjectHelper.cpp" line="428"/>
   2759        <source>Multiple Buddies</source>
   2760        <translation type="unfinished"/>
   2761    </message>
  27512762</context>
  27522763<context>
   
  27912802    <name>DivePlannerPointsModel</name>
  27922803    <message>
  2793         <location filename="../qt-models/diveplannermodel.cpp" line="137"/>
   2804        <location filename="../qt-models/diveplannermodel.cpp" line="142"/>
  27942805        <source>unknown</source>
  27952806        <translation>Neznámý</translation>
  27962807    </message>
  27972808    <message>
  2798         <location filename="../qt-models/diveplannermodel.cpp" line="327"/>
   2809        <location filename="../qt-models/diveplannermodel.cpp" line="332"/>
  27992810        <source>Final depth</source>
  28002811        <translation>Konečná hloubka</translation>
  28012812    </message>
  28022813    <message>
  2803         <location filename="../qt-models/diveplannermodel.cpp" line="329"/>
   2814        <location filename="../qt-models/diveplannermodel.cpp" line="334"/>
  28042815        <source>Run time</source>
  28052816        <translation>Doba potápění</translation>
  28062817    </message>
  28072818    <message>
  2808         <location filename="../qt-models/diveplannermodel.cpp" line="331"/>
   2819        <location filename="../qt-models/diveplannermodel.cpp" line="336"/>
  28092820        <source>Duration</source>
  28102821        <translation>Délka</translation>
  28112822    </message>
  28122823    <message>
  2813         <location filename="../qt-models/diveplannermodel.cpp" line="333"/>
   2824        <location filename="../qt-models/diveplannermodel.cpp" line="338"/>
  28142825        <source>Used gas</source>
  28152826        <translation>Spotřeba plynu</translation>
  28162827    </message>
  28172828    <message>
  2818         <location filename="../qt-models/diveplannermodel.cpp" line="335"/>
   2829        <location filename="../qt-models/diveplannermodel.cpp" line="340"/>
  28192830        <source>CC setpoint</source>
  28202831        <translation type="unfinished"/>
   
  35963607    <name>GlobalDrawer</name>
  35973608    <message>
  3598         <location filename="../mobile-widgets/qml/kirigami/src/controls/GlobalDrawer.qml" line="362"/>
   3609        <location filename="../mobile-widgets/qml/kirigami/src/controls/GlobalDrawer.qml" line="361"/>
  35993610        <source>Back</source>
  36003611        <translation type="unfinished"/>
   
  48164827        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="506"/>
  48174828        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="551"/>
  4818         <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1560"/>
   4829        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1562"/>
  48194830        <source>Please save or cancel the current dive edit before opening a new file.</source>
  48204831        <translation>Uložte, prosím, nebo zrušte nynější upravování potápění před otevřením nového souboru.</translation>
   
  48284839        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="516"/>
  48294840        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="627"/>
  4830         <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1993"/>
   4841        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1995"/>
  48314842        <source>Cancel</source>
  48324843        <translation>Zrušit</translation>
   
  48514862        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="809"/>
  48524863        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="917"/>
  4853         <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="992"/>
  4854         <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="998"/>
  4855         <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1864"/>
   4864        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="994"/>
   4865        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1000"/>
   4866        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1866"/>
  48564867        <source>Warning</source>
  48574868        <translation>Varování</translation>
   
  48784889    </message>
  48794890    <message>
  4880         <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="992"/>
  4881         <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1864"/>
   4891        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="994"/>
   4892        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1866"/>
  48824893        <source>Please, first finish the current edition before trying to do another.</source>
  48834894        <translation>Nejprve, prosím, skončete nynější upravování před pokusem o provádění dalších úprav.</translation>
  48844895    </message>
  48854896    <message>
  4886         <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="998"/>
   4897        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1000"/>
  48874898        <source>Trying to edit a dive that&apos;s not a manually added dive.</source>
  48884899        <translation type="unfinished"/>
  48894900    </message>
  48904901    <message>
  4891         <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1045"/>
   4902        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1047"/>
  48924903        <source>Yearly statistics</source>
  48934904        <translation>Roční statistiky</translation>
  48944905    </message>
  48954906    <message>
  4896         <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1259"/>
   4907        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1261"/>
  48974908        <source>Do you want to save the changes that you made in the file %1?</source>
  48984909        <translation>Chcete uložit změny provedené v souboru %1?</translation>
  48994910    </message>
  49004911    <message>
  4901         <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1262"/>
   4912        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1264"/>
  49024913        <source>Do you want to save the changes that you made in the data file?</source>
  49034914        <translation>Chcete uložit změny provedené v souboru s daty?</translation>
  49044915    </message>
  49054916    <message>
  4906         <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1267"/>
   4917        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1269"/>
  49074918        <source>Save changes?</source>
  49084919        <translation>Uložit změny?</translation>
  49094920    </message>
  49104921    <message>
  4911         <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1268"/>
   4922        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1270"/>
  49124923        <source>Changes will be lost if you don&apos;t save them.</source>
  49134924        <translation>Změny budou ztraceny, pokud je neuložíte.</translation>
  49144925    </message>
  49154926    <message>
  4916         <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1587"/>
   4927        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1589"/>
  49174928        <source>Save file as</source>
  49184929        <translation>Uložit soubor jako</translation>
  49194930    </message>
  49204931    <message>
  4921         <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1588"/>
   4932        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1590"/>
  49224933        <source>Subsurface XML files (*.ssrf *.xml *.XML)</source>
  49234934        <translation>Soubory Subsurface XML (*.ssrf *.xml *.XML)</translation>
  49244935    </message>
  49254936    <message>
  4926         <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1685"/>
   4937        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1687"/>
  49274938        <source>[local cache for] %1</source>
  49284939        <translation type="unfinished"/>
  49294940    </message>
  49304941    <message>
  4931         <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1687"/>
   4942        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1689"/>
  49324943        <source>[cloud storage for] %1</source>
  49334944        <translation type="unfinished"/>
  49344945    </message>
  49354946    <message>
  4936         <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1803"/>
   4947        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1805"/>
  49374948        <source>Opening datafile from older version</source>
  49384949        <translation type="unfinished"/>
  49394950    </message>
  49404951    <message>
  4941         <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1804"/>
   4952        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1806"/>
  49424953        <source>You opened a data file from an older version of Subsurface. We recommend you read the manual to learn about the changes in the new version, especially about dive site management which has changed significantly.
  49434954Subsurface has already tried to pre-populate the data but it might be worth while taking a look at the new dive site management system and to make sure that everything looks correct.</source>
   
  49454956    </message>
  49464957    <message>
  4947         <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1815"/>
   4958        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1817"/>
  49484959        <source>Open dive log file</source>
  49494960        <translation>Otevřít soubor se záznamem o potápění</translation>
  49504961    </message>
  49514962    <message>
  4952         <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1816"/>
   4963        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1818"/>
  49534964        <source>Dive log files (*.ssrf *.can *.csv *.db *.sql *.dld *.jlb *.lvd *.sde *.udcf *.uddf *.xml *.txt *.dlf *.apd *.zxu *.zxl*.SSRF *.CAN *.CSV *.DB *.SQL *.DLD *.JLB *.LVD *.SDE *.UDCF *.UDDF *.xml *.TXT *.DLF *.APD *.ZXU *.ZXL);;Cochran files (*.can *.CAN);;CSV files (*.csv *.CSV);;DiveLog.de files (*.dld *.DLD);;JDiveLog files (*.jlb *.JLB);;Liquivision files (*.lvd *.LVD);;MkVI files (*.txt *.TXT);;Suunto files (*.sde *.db *.SDE *.DB);;Divesoft files (*.dlf *.DLF);;UDDF/UDCF files (*.uddf *.udcf *.UDDF *.UDCF);;XML files (*.xml *.XML);;APD log viewer (*.apd *.APD);;Datatrak/WLog Files (*.log *.LOG);;OSTCtools Files (*.dive *.DIVE);;DAN DL7 (*.zxu *.zxl *.ZXU *.ZXL);;All files (*)</source>
  49544965        <translation type="unfinished"/>
  49554966    </message>
  49564967    <message>
  4957         <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1993"/>
   4968        <location filename="../desktop-widgets/mainwindow.cpp" line="1995"/>
  49584969        <source>Contacting cloud service...</source>
  49594970        <translation type="unfinished"/>
   
  59055916    <name>ProfileWidget2</name>
  59065917    <message>
  5907         <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="730"/>
   5918        <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="750"/>
  59085919        <source> (#%1 of %2)</source>
  59095920        <translation> (#%1 z %2)</translation>
  59105921    </message>
  59115922    <message>
  5912         <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="733"/>
   5923        <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="753"/>
  59135924        <source>Unknown dive computer</source>
  59145925        <translation>Neznámý potápěcí počítač</translation>
  59155926    </message>
  59165927    <message>
  5917         <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="753"/>
   5928        <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="773"/>
  59185929        <source>Show NDL / TTS was disabled because of excessive processing time</source>
  59195930        <translation>Nulový čas/Čas vynoření byl zakázán kvůli překročení času</translation>
  59205931    </message>
  59215932    <message>
  5922         <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1339"/>
   5933        <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1359"/>
  59235934        <source>Make first divecomputer</source>
  59245935        <translation>Hlavní potápěcí počítač</translation>
  59255936    </message>
  59265937    <message>
  5927         <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1341"/>
   5938        <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1361"/>
  59285939        <source>Delete this divecomputer</source>
  59295940        <translation>Smazat tento potápěcí počítač</translation>
  59305941    </message>
  59315942    <message>
  5932         <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1355"/>
   5943        <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1375"/>
  59335944        <source>Add gas change</source>
  59345945        <translation>Přidat změnu plynu</translation>
  59355946    </message>
  59365947    <message>
  5937         <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1358"/>
   5948        <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1378"/>
  59385949        <source> (Tank %1)</source>
  59395950        <translation> (nádrž %1)</translation>
  59405951    </message>
  59415952    <message>
  5942         <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1366"/>
   5953        <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1386"/>
  59435954        <source>Add set-point change</source>
  59445955        <translation>Přidat změnu nastavení bodu</translation>
  59455956    </message>
  59465957    <message>
  5947         <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1368"/>
   5958        <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1388"/>
  59485959        <source>Add bookmark</source>
  59495960        <translation>Přidat záložku</translation>
  59505961    </message>
  59515962    <message>
  5952         <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1372"/>
   5963        <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1392"/>
  59535964        <source>Edit the profile</source>
  59545965        <translation type="unfinished"/>
  59555966    </message>
  59565967    <message>
  5957         <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1376"/>
   5968        <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1396"/>
  59585969        <source>Remove event</source>
  59595970        <translation>Odstranit událost</translation>
  59605971    </message>
  59615972    <message>
  5962         <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1381"/>
   5973        <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1401"/>
  59635974        <source>Hide similar events</source>
  59645975        <translation>Skrýt podobné události</translation>
  59655976    </message>
  59665977    <message>
  5967         <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1388"/>
   5978        <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1408"/>
  59685979        <source>Edit name</source>
  59695980        <translation>Upravit název</translation>
  59705981    </message>
  59715982    <message>
  5972         <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1417"/>
  5973         <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1424"/>
   5983        <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1437"/>
   5984        <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1444"/>
  59745985        <source>Adjust pressure of tank %1 (currently interpolated as %2)</source>
  59755986        <translation>Upravit tlak v láhvi (nádrži)  %1 (v současnosti interpolován jako %2)</translation>
  59765987    </message>
  59775988    <message>
  5978         <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1439"/>
   5989        <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1459"/>
  59795990        <source>Unhide all events</source>
  59805991        <translation>Zrušit skrytí všech událostí</translation>
  59815992    </message>
  59825993    <message>
  5983         <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1474"/>
   5994        <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1494"/>
  59845995        <source>Hide events</source>
  59855996        <translation>Skrýt události</translation>
  59865997    </message>
  59875998    <message>
  5988         <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1474"/>
   5999        <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1494"/>
  59896000        <source>Hide all %1 events?</source>
  59906001        <translation>Skrýt všech %1 událostí?</translation>
  59916002    </message>
  59926003    <message>
  5993         <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1509"/>
   6004        <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1529"/>
  59946005        <source>Remove the selected event?</source>
  59956006        <translation>Odstranit vybranou událost?</translation>
  59966007    </message>
  59976008    <message>
  5998         <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1510"/>
   6009        <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1530"/>
  59996010        <source>%1 @ %2:%3</source>
  60006011        <translation>%1 @ %2:%3</translation>
  60016012    </message>
  60026013    <message>
  6003         <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1633"/>
   6014        <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1653"/>
  60046015        <source>Edit name of bookmark</source>
  60056016        <translation>Upravit název záložky</translation>
  60066017    </message>
  60076018    <message>
  6008         <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1634"/>
   6019        <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1654"/>
  60096020        <source>Custom name:</source>
  60106021        <translation>Vlastní název:</translation>
  60116022    </message>
  60126023    <message>
  6013         <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1639"/>
   6024        <location filename="../profile-widget/profilewidget2.cpp" line="1659"/>
  60146025        <source>Name is too long!</source>
  60156026        <translation>Název je příliš dlouhý!</translation>
   
  60246035    </message>
  60256036    <message>
  6026         <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="202"/>
   6037        <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="204"/>
  60276038        <source>working in no-cloud mode</source>
  60286039        <translation type="unfinished"/>
  60296040    </message>
  60306041    <message>
  6031         <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="216"/>
   6042        <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="218"/>
  60326043        <source>no cloud credentials</source>
  60336044        <translation type="unfinished"/>
  60346045    </message>
  60356046    <message>
  6036         <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="217"/>
  6037         <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="269"/>
   6047        <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="219"/>
   6048        <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="271"/>
  60386049        <source>Please enter valid cloud credentials.</source>
  60396050        <translation type="unfinished"/>
  60406051    </message>
  60416052    <message>
  6042         <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="284"/>
   6053        <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="286"/>
  60436054        <source>Attempting to open cloud storage with new credentials</source>
  60446055        <translation type="unfinished"/>
  60456056    </message>
  60466057    <message>
  6047         <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="306"/>
   6058        <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="308"/>
  60486059        <source>Testing cloud credentials</source>
  60496060        <translation type="unfinished"/>
  60506061    </message>
  60516062    <message>
  6052         <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="320"/>
   6063        <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="322"/>
  60536064        <source>No response from cloud server to validate the credentials</source>
  60546065        <translation type="unfinished"/>
  60556066    </message>
  60566067    <message>
  6057         <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="329"/>
   6068        <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="331"/>
  60586069        <source>Cannot connect to cloud storage - cloud account not verified</source>
  60596070        <translation type="unfinished"/>
  60606071    </message>
  60616072    <message>
  6062         <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="361"/>
   6073        <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="363"/>
  60636074        <source>Cloud credentials are invalid</source>
  60646075        <translation type="unfinished"/>
  60656076    </message>
  60666077    <message>
  6067         <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="374"/>
   6078        <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="376"/>
  60686079        <source>Cannot open cloud storage: Error creating https connection</source>
  60696080        <translation type="unfinished"/>
  60706081    </message>
  60716082    <message>
  6072         <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="387"/>
   6083        <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="389"/>
  60736084        <source>Cannot open cloud storage: %1</source>
  60746085        <translation type="unfinished"/>
  60756086    </message>
  60766087    <message>
  6077         <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="399"/>
   6088        <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="401"/>
  60786089        <source>Cannot connect to cloud storage</source>
  60796090        <translation type="unfinished"/>
  60806091    </message>
  60816092    <message>
  6082         <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="441"/>
   6093        <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="443"/>
  60836094        <source>Cloud storage error: %1</source>
  60846095        <translation type="unfinished"/>
  60856096    </message>
  60866097    <message>
  6087         <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="531"/>
   6098        <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="533"/>
  60886099        <source>Failed to connect to cloud server, reverting to no cloud status</source>
  60896100        <translation type="unfinished"/>
  60906101    </message>
  60916102    <message>
  6092         <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="550"/>
   6103        <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="554"/>
  60936104        <source>Cloud storage open successfully. No dives in dive list.</source>
  60946105        <translation type="unfinished"/>
  60956106    </message>
  60966107    <message>
  6097         <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="720"/>
  6098         <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="721"/>
   6108        <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="724"/>
   6109        <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="725"/>
  60996110        <source>h</source>
  61006111        <translation type="unfinished"/>
  61016112    </message>
  61026113    <message>
  6103         <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="720"/>
  6104         <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="721"/>
  6105         <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="722"/>
   6114        <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="724"/>
   6115        <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="725"/>
   6116        <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="726"/>
  61066117        <source>min</source>
  61076118        <translation>min</translation>
  61086119    </message>
  61096120    <message>
  6110         <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="720"/>
   6121        <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="724"/>
  61116122        <source>sec</source>
  61126123        <translation type="unfinished"/>
  61136124    </message>
  61146125    <message>
  6115         <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="1102"/>
   6126        <location filename="../mobile-widgets/qmlmanager.cpp" line="1103"/>
  61166127        <source>Unknown GPS location</source>
  61176128        <translation type="unfinished"/>
   
  69656976    <name>TestParse</name>
  69666977    <message>
  6967         <location filename="../tests/testparse.cpp" line="308"/>
   6978        <location filename="../tests/testparse.cpp" line="313"/>
  69686979        <source>Sample time</source>
  69696980        <translation>Čas vzorku</translation>
  69706981    </message>
  69716982    <message>
  6972         <location filename="../tests/testparse.cpp" line="310"/>
   6983        <location filename="../tests/testparse.cpp" line="315"/>
  69736984        <source>Sample depth</source>
  69746985        <translation>Hloubka vzorku</translation>
  69756986    </message>
  69766987    <message>
  6977         <location filename="../tests/testparse.cpp" line="312"/>
   6988        <location filename="../tests/testparse.cpp" line="317"/>
  69786989        <source>Sample temperature</source>
  69796990        <translation>Teplota vzorku</translation>
  69806991    </message>
  69816992    <message>
  6982         <location filename="../tests/testparse.cpp" line="314"/>
   6993        <location filename="../tests/testparse.cpp" line="319"/>
  69836994        <source>Sample pO₂</source>
  69846995        <translation>pO₂ vzorku</translation>
  69856996    </message>
  69866997    <message>
  6987         <location filename="../tests/testparse.cpp" line="316"/>
   6998        <location filename="../tests/testparse.cpp" line="321"/>
  69886999        <source>Sample sensor1 pO₂</source>
  69897000        <translation>Čidlo 1 pO₂ vzorku</translation>
  69907001    </message>
  69917002    <message>
  6992         <location filename="../tests/testparse.cpp" line="318"/>
   7003        <location filename="../tests/testparse.cpp" line="323"/>
  69937004        <source>Sample sensor2 pO₂</source>
  69947005        <translation>Čidlo 2 pO₂ vzorku</translation>
  69957006    </message>
  69967007    <message>
  6997         <location filename="../tests/testparse.cpp" line="320"/>
   7008        <location filename="../tests/testparse.cpp" line="325"/>
  69987009        <source>Sample sensor3 pO₂</source>
  69997010        <translation>Čidlo 3 pO₂ vzorku</translation>
  70007011    </message>
  70017012    <message>
  7002         <location filename="../tests/testparse.cpp" line="322"/>
   7013        <location filename="../tests/testparse.cpp" line="327"/>
  70037014        <source>Sample CNS</source>
  70047015        <translation>CNS vzorku</translation>
  70057016    </message>
  70067017    <message>
  7007         <location filename="../tests/testparse.cpp" line="324"/>
   7018        <location filename="../tests/testparse.cpp" line="329"/>
  70087019        <source>Sample NDL</source>
  70097020        <translation>NDL vzorku</translation>
  70107021    </message>
  70117022    <message>
  7012         <location filename="../tests/testparse.cpp" line="326"/>
   7023        <location filename="../tests/testparse.cpp" line="331"/>
  70137024        <source>Sample TTS</source>
  70147025        <translation>TTS vzorku</translation>
  70157026    </message>
  70167027    <message>
  7017         <location filename="../tests/testparse.cpp" line="328"/>
   7028        <location filename="../tests/testparse.cpp" line="333"/>
  70187029        <source>Sample stopdepth</source>
  70197030        <translation>Hloubka zastavení vzorku</translation>
  70207031    </message>
  70217032    <message>
  7022         <location filename="../tests/testparse.cpp" line="330"/>
   7033        <location filename="../tests/testparse.cpp" line="335"/>
  70237034        <source>Sample pressure</source>
  70247035        <translation>Tlak vzorku</translation>
   
  76387649    <name>getextFromC</name>
  76397650    <message>
  7640         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="737"/>
   7651        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="776"/>
  76417652        <source>Error parsing the header</source>
  76427653        <translation type="unfinished"/>
   
  76497660        <location filename="../core/cochran.c" line="315"/>
  76507661        <location filename="../core/cochran.c" line="385"/>
  7651         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="223"/>
   7662        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="232"/>
  76527663        <source>deco stop</source>
  76537664        <translation>dekompresní zastávka</translation>
   
  76577668        <location filename="../core/cochran.c" line="390"/>
  76587669        <location filename="../core/file.c" line="777"/>
  7659         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="223"/>
   7670        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="234"/>
  76607671        <source>ascent</source>
  76617672        <translation>výstup</translation>
   
  76697680    <message>
  76707681        <location filename="../core/cochran.c" line="348"/>
  7671         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="227"/>
   7682        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="250"/>
  76727683        <source>OLF</source>
  76737684        <translation>OLF</translation>
   
  76757686    <message>
  76767687        <location filename="../core/cochran.c" line="353"/>
  7677         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="227"/>
   7688        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="249"/>
  76787689        <source>maxdepth</source>
  76797690        <translation>největší hloubka</translation>
   
  76827693        <location filename="../core/cochran.c" line="358"/>
  76837694        <location filename="../core/cochran.c" line="404"/>
  7684         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="227"/>
   7695        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="251"/>
  76857696        <source>pO₂</source>
  76867697        <translation>pO₂</translation>
   
  76917702        <location filename="../core/cochran.c" line="421"/>
  76927703        <location filename="../core/file.c" line="868"/>
  7693         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="225"/>
  7694         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="228"/>
   7704        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="242"/>
   7705        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="256"/>
  76957706        <source>gaschange</source>
  76967707        <translation>změna plynu</translation>
   
  76997710        <location filename="../core/cochran.c" line="370"/>
  77007711        <location filename="../core/cochran.c" line="409"/>
  7701         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="223"/>
   7712        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="233"/>
  77027713        <source>rbt</source>
  77037714        <translation>rbt</translation>
   
  77067717        <location filename="../core/cochran.c" line="379"/>
  77077718        <location filename="../core/cochran.c" line="426"/>
  7708         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="223"/>
   7719        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="235"/>
  77097720        <source>ceiling</source>
  77107721        <translation>strop</translation>
   
  77127723    <message>
  77137724        <location filename="../core/cochran.c" line="395"/>
  7714         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="224"/>
   7725        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="237"/>
  77157726        <source>transmitter</source>
  77167727        <translation>vysílač</translation>
   
  79747985        <location filename="../core/dive.c" line="33"/>
  79757986        <location filename="../core/equipment.c" line="88"/>
  7976         <location filename="../core/planner.c" line="1447"/>
  7977         <location filename="../core/planner.c" line="1450"/>
   7987        <location filename="../core/planner.c" line="1476"/>
   7988        <location filename="../core/planner.c" line="1479"/>
  79787989        <source>oxygen</source>
  79797990        <translation>kyslík</translation>
   7991    </message>
   7992    <message>
   7993        <location filename="../core/dive.c" line="33"/>
   7994        <source>not used</source>
   7995        <translation type="unfinished"/>
  79807996    </message>
  79817997    <message>
   
  80608076    </message>
  80618077    <message>
  8062         <location filename="../core/divelist.c" line="490"/>
   8078        <location filename="../core/divelist.c" line="491"/>
  80638079        <location filename="../core/equipment.c" line="84"/>
  8064         <location filename="../core/planner.c" line="1443"/>
  8065         <location filename="../core/planner.c" line="1446"/>
   8080        <location filename="../core/planner.c" line="1472"/>
   8081        <location filename="../core/planner.c" line="1475"/>
  80668082        <source>air</source>
  80678083        <translation>vzduch</translation>
   
  82268242    </message>
  82278243    <message>
  8228         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="210"/>
   8244        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="218"/>
  82298245        <location filename="../core/parse-xml.c" line="3317"/>
  82308246        <location filename="../core/uemis-downloader.c" line="134"/>
   
  82338249    </message>
  82348250    <message>
  8235         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="223"/>
   8251        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="231"/>
  82368252        <source>none</source>
  82378253        <translation>žádný</translation>
  82388254    </message>
  82398255    <message>
  8240         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="223"/>
   8256        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="236"/>
  82418257        <source>workload</source>
  82428258        <translation>zátěž</translation>
  82438259    </message>
  82448260    <message>
  8245         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="224"/>
   8261        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="238"/>
  82468262        <source>violation</source>
  82478263        <translation>překročení</translation>
  82488264    </message>
  82498265    <message>
  8250         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="224"/>
   8266        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="239"/>
  82518267        <source>bookmark</source>
  82528268        <translation>záložka</translation>
  82538269    </message>
  82548270    <message>
  8255         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="224"/>
   8271        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="240"/>
  82568272        <source>surface</source>
  82578273        <translation>povrch</translation>
  82588274    </message>
  82598275    <message>
  8260         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="224"/>
   8276        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="241"/>
  82618277        <source>safety stop</source>
  82628278        <translation>bezpečnostní zastávka</translation>
  82638279    </message>
  82648280    <message>
  8265         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="225"/>
   8281        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="243"/>
  82668282        <source>safety stop (voluntary)</source>
  82678283        <translation>bezpečnostní zastávka (dobrovolná)</translation>
  82688284    </message>
  82698285    <message>
  8270         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="225"/>
   8286        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="244"/>
  82718287        <source>safety stop (mandatory)</source>
  82728288        <translation>bezpečnostní zastávka (povinná)</translation>
  82738289    </message>
  82748290    <message>
  8275         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="226"/>
   8291        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="245"/>
  82768292        <source>deepstop</source>
  82778293        <translation>hloubková zastávka</translation>
  82788294    </message>
  82798295    <message>
  8280         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="226"/>
   8296        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="246"/>
  82818297        <source>ceiling (safety stop)</source>
  82828298        <translation>strop (bezpečnostní zastávka)</translation>
  82838299    </message>
  82848300    <message>
  8285         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="226"/>
   8301        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="247"/>
  82868302        <source>below floor</source>
  82878303        <comment>event showing dive is below deco floor and adding deco time</comment>
   
  82898305    </message>
  82908306    <message>
  8291         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="226"/>
   8307        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="248"/>
  82928308        <source>divetime</source>
  82938309        <translation>čas potápění</translation>
  82948310    </message>
  82958311    <message>
  8296         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="227"/>
   8312        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="252"/>
  82978313        <source>airtime</source>
  82988314        <translation>čas na vzduchu</translation>
  82998315    </message>
  83008316    <message>
  8301         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="227"/>
   8317        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="253"/>
  83028318        <source>rgbm</source>
  83038319        <translation>rgbm</translation>
  83048320    </message>
  83058321    <message>
  8306         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="227"/>
   8322        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="254"/>
  83078323        <source>heading</source>
  83088324        <translation>směr</translation>
  83098325    </message>
  83108326    <message>
  8311         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="228"/>
   8327        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="255"/>
  83128328        <source>tissue level warning</source>
  83138329        <translation>upozornění na nasycení tkaniv</translation>
  83148330    </message>
  83158331    <message>
  8316         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="228"/>
  8317         <source>non stop time</source>
  8318         <translation>non stop čas</translation>
  8319     </message>
  8320     <message>
  8321         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="237"/>
   8332        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="265"/>
  83228333        <source>invalid event number</source>
  83238334        <translation>neplatné číslo události</translation>
  83248335    </message>
  83258336    <message>
  8326         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="553"/>
   8337        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="592"/>
  83278338        <source>Error parsing the datetime</source>
  83288339        <translation>Chyba při zpracování času</translation>
  83298340    </message>
  83308341    <message>
  8331         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="571"/>
   8342        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="610"/>
  83328343        <source>Dive %d: %s</source>
  83338344        <translation>Potápění #%d: %s</translation>
  83348345    </message>
  83358346    <message>
  8336         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="577"/>
   8347        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="616"/>
  83378348        <source>Error parsing the divetime</source>
  83388349        <translation>Chyba při zpracování času potápění</translation>
  83398350    </message>
  83408351    <message>
  8341         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="587"/>
   8352        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="626"/>
  83428353        <source>Error parsing the maxdepth</source>
  83438354        <translation>Chyba při zpracování největší hloubky</translation>
  83448355    </message>
  83458356    <message>
  8346         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="606"/>
   8357        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="645"/>
  83478358        <source>Error parsing temperature</source>
  83488359        <translation>Chyba při zpracování teploty</translation>
  83498360    </message>
  83508361    <message>
  8351         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="626"/>
   8362        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="665"/>
  83528363        <source>Error parsing the gas mix count</source>
  83538364        <translation>Chyba při zpracování dýchacích směsí</translation>
  83548365    </message>
  83558366    <message>
  8356         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="638"/>
   8367        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="677"/>
  83578368        <source>Error obtaining water salinity</source>
  83588369        <translation>Chyba při získávání slanosti vody</translation>
  83598370    </message>
  83608371    <message>
  8361         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="647"/>
   8372        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="686"/>
  83628373        <source>Error obtaining surface pressure</source>
  83638374        <translation>Chyba při získávání tlaku na povrchu</translation>
  83648375    </message>
  83658376    <message>
  8366         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="672"/>
   8377        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="711"/>
  83678378        <source>Error obtaining divemode</source>
  83688379        <translation>Chyba při získávání režimu potápění</translation>
  83698380    </message>
  83708381    <message>
  8371         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="692"/>
   8382        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="731"/>
  83728383        <source>Error parsing the gas mix</source>
  83738384        <translation>Chyba při zpracování směsi plynu</translation>
  83748385    </message>
  83758386    <message>
  8376         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="717"/>
   8387        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="756"/>
  83778388        <source>Unable to create parser for %s %s</source>
  83788389        <translation>Nelze zpracovat %s %s</translation>
  83798390    </message>
  83808391    <message>
  8381         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="723"/>
   8392        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="762"/>
  83828393        <source>Error registering the data</source>
  83838394        <translation>Chyba registrace dat</translation>
  83848395    </message>
  83858396    <message>
  8386         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="744"/>
   8397        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="783"/>
  83878398        <source>Error parsing the samples</source>
  83888399        <translation>Chyba při zpracování vzorků</translation>
  83898400    </message>
  83908401    <message>
  8391         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="882"/>
   8402        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="921"/>
  83928403        <source>Event: waiting for user action</source>
  83938404        <translation>Událost: Čekání na vstup uživatele</translation>
  83948405    </message>
  83958406    <message>
  8396         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="890"/>
   8407        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="929"/>
  83978408        <source>model=%u (0x%08x), firmware=%u (0x%08x), serial=%u (0x%08x)</source>
  83988409        <translation>model=%u (0x%08x), firmware=%u (0x%08x), serial=%u (0x%08x)</translation>
  83998410    </message>
  84008411    <message>
  8401         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="954"/>
   8412        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="993"/>
  84028413        <source>Error registering the event handler.</source>
  84038414        <translation type="unfinished"/>
  84048415    </message>
  84058416    <message>
  8406         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="959"/>
   8417        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="998"/>
  84078418        <source>Error registering the cancellation handler.</source>
  84088419        <translation type="unfinished"/>
  84098420    </message>
  84108421    <message>
  8411         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="980"/>
   8422        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="1019"/>
  84128423        <source>Dive data import error</source>
  84138424        <translation>Chyba při zavádění dat o potápění</translation>
  84148425    </message>
  84158426    <message>
  8416         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="1019"/>
   8427        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="1058"/>
  84178428        <source>Unable to create libdivecomputer context</source>
  84188429        <translation>Potíže při inicializaci libdivecomputer</translation>
  84198430    </message>
  84208431    <message>
  8421         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="1026"/>
   8432        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="1065"/>
  84228433        <source>Unable to open %s %s (%s)</source>
  84238434        <translation>Nelze otevřít %s %s (%s)</translation>
  84248435    </message>
  84258436    <message>
  8426         <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="1048"/>
   8437        <location filename="../core/libdivecomputer.c" line="1087"/>
  84278438        <source>Insufficient privileges to open the device %s %s (%s)</source>
  84288439        <translation>Nedostatečná oprávnění k otevření zařízení %s %s (%s)</translation>
   
  84818492    <message>
  84828493        <location filename="../core/planner.c" line="574"/>
  8483         <location filename="../core/planner.c" line="840"/>
  8484         <location filename="../core/planner.c" line="845"/>
  8485         <location filename="../core/planner.c" line="871"/>
  8486         <location filename="../core/planner.c" line="881"/>
   8494        <location filename="../core/planner.c" line="868"/>
   8495        <location filename="../core/planner.c" line="874"/>
   8496        <location filename="../core/planner.c" line="900"/>
   8497        <location filename="../core/planner.c" line="910"/>
  84878498        <source>Warning:</source>
  84888499        <translation>Varování:</translation>
  84898500    </message>
  84908501    <message>
  8491         <location filename="../core/planner.c" line="584"/>
  8492         <source>based on Bühlmann ZHL-16C with GFlow = %d and GFhigh = %d</source>
  8493         <translation type="unfinished"/>
  8494     </message>
  8495     <message>
  8496         <location filename="../core/planner.c" line="589"/>
  8497         <source>based on VPM-B at nominal conservatism</source>
  8498         <translation type="unfinished"/>
  8499     </message>
  8500     <message>
  8501         <location filename="../core/planner.c" line="591"/>
  8502         <source>based on VPM-B at +%d conservatism</source>
  8503         <translation type="unfinished"/>
  8504     </message>
  8505     <message>
  8506         <location filename="../core/planner.c" line="593"/>
   8502        <location filename="../core/planner.c" line="812"/>
  85078503        <source>, effective GF=%d/%d</source>
  85088504        <translation type="unfinished"/>
  85098505    </message>
  85108506    <message>
  8511         <location filename="../core/planner.c" line="597"/>
  8512         <source>recreational mode based on Bühlmann ZHL-16B with GFlow = %d and GFhigh = %d</source>
  8513         <translation type="unfinished"/>
  8514     </message>
  8515     <message>
  8516         <location filename="../core/planner.c" line="602"/>
   8507        <location filename="../core/planner.c" line="586"/>
  85178508        <source>Subsurface dive plan (surface interval </source>
  85188509        <translation type="unfinished"/>
  85198510    </message>
  85208511    <message>
  8521         <location filename="../core/planner.c" line="607"/>
   8512        <location filename="../core/planner.c" line="590"/>
  85228513        <source>Subsurface dive plan</source>
  85238514        <translation>Plán potápění Subsurface</translation>
  85248515    </message>
  85258516    <message>
  8526         <location filename="../core/planner.c" line="610"/>
  8527         <source>&lt;div&gt;Runtime: %dmin&lt;/div&gt;&lt;br&gt;</source>
  8528         <translation type="unfinished"/>
  8529     </message>
  8530     <message>
  8531         <location filename="../core/planner.c" line="615"/>
   8517        <location filename="../core/planner.c" line="593"/>
   8518        <source>Runtime: %dmin&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</source>
   8519        <translation type="unfinished"/>
   8520    </message>
   8521    <message>
   8522        <location filename="../core/planner.c" line="598"/>
  85328523        <source>depth</source>
  85338524        <translation>Hloubka</translation>
  85348525    </message>
  85358526    <message>
  8536         <location filename="../core/planner.c" line="618"/>
   8527        <location filename="../core/planner.c" line="601"/>
  85378528        <source>duration</source>
  85388529        <translation>Délka</translation>
  85398530    </message>
  85408531    <message>
  8541         <location filename="../core/planner.c" line="621"/>
   8532        <location filename="../core/planner.c" line="604"/>
  85428533        <source>runtime</source>
  85438534        <translation>Průběh</translation>
  85448535    </message>
  85458536    <message>
  8546         <location filename="../core/planner.c" line="624"/>
   8537        <location filename="../core/planner.c" line="607"/>
  85478538        <source>gas</source>
  85488539        <translation>Směs</translation>
  85498540    </message>
  85508541    <message>
  8551         <location filename="../core/planner.c" line="667"/>
   8542        <location filename="../core/planner.c" line="650"/>
  85528543        <source>Transition to %.*f %s in %d:%02d min - runtime %d:%02u on %s (SP = %.1fbar)</source>
  85538544        <translation type="unfinished"/>
  85548545    </message>
  85558546    <message>
  8556         <location filename="../core/planner.c" line="675"/>
   8547        <location filename="../core/planner.c" line="658"/>
  85578548        <source>Transition to %.*f %s in %d:%02d min - runtime %d:%02u on %s</source>
  85588549        <translation type="unfinished"/>
  85598550    </message>
  85608551    <message>
  8561         <location filename="../core/planner.c" line="688"/>
   8552        <location filename="../core/planner.c" line="671"/>
  85628553        <source>Stay at %.*f %s for %d:%02d min - runtime %d:%02u on %s (SP = %.1fbar)</source>
  85638554        <translation type="unfinished"/>
  85648555    </message>
  85658556    <message>
  8566         <location filename="../core/planner.c" line="695"/>
   8557        <location filename="../core/planner.c" line="678"/>
  85678558        <source>Stay at %.*f %s for %d:%02d min - runtime %d:%02u on %s</source>
  85688559        <translation type="unfinished"/>
  85698560    </message>
  85708561    <message>
  8571         <location filename="../core/planner.c" line="740"/>
   8562        <location filename="../core/planner.c" line="723"/>
  85728563        <source>%3.0f%s</source>
  85738564        <translation>%3.0f%s</translation>
  85748565    </message>
  85758566    <message>
  8576         <location filename="../core/planner.c" line="743"/>
  8577         <location filename="../core/planner.c" line="747"/>
   8567        <location filename="../core/planner.c" line="726"/>
   8568        <location filename="../core/planner.c" line="730"/>
  85788569        <source>%3dmin</source>
  85798570        <translation>%3dmin</translation>
  85808571    </message>
  85818572    <message>
  8582         <location filename="../core/planner.c" line="756"/>
  8583         <location filename="../core/planner.c" line="768"/>
   8573        <location filename="../core/planner.c" line="739"/>
   8574        <location filename="../core/planner.c" line="751"/>
  85848575        <source>(SP = %.1fbar)</source>
  85858576        <translation>(SP = %.1fbar)</translation>
  85868577    </message>
  85878578    <message>
  8588         <location filename="../core/planner.c" line="791"/>
   8579        <location filename="../core/planner.c" line="774"/>
  85898580        <source>Switch gas to %s (SP = %.1fbar)</source>
  85908581        <translation>Změna plynu na %s (SP = %.1fbar)</translation>
  85918582    </message>
  85928583    <message>
  8593         <location filename="../core/planner.c" line="793"/>
   8584        <location filename="../core/planner.c" line="776"/>
  85948585        <source>Switch gas to %s</source>
  85958586        <translation>Změna plynu na %s</translation>
  85968587    </message>
  85978588    <message>
  8598         <location filename="../core/planner.c" line="812"/>
   8589        <location filename="../core/planner.c" line="796"/>
  85998590        <source>CNS</source>
  86008591        <translation>CNS</translation>
  86018592    </message>
  86028593    <message>
  8603         <location filename="../core/planner.c" line="814"/>
   8594        <location filename="../core/planner.c" line="798"/>
  86048595        <source>OTU</source>
  86058596        <translation>OTU</translation>
  86068597    </message>
  86078598    <message>
  8608         <location filename="../core/planner.c" line="818"/>
   8599        <location filename="../core/planner.c" line="803"/>
   8600        <source>Deco model: Bühlmann ZHL-16C with GFlow = %d and GFhigh = %d</source>
   8601        <translation type="unfinished"/>
   8602    </message>
   8603    <message>
   8604        <location filename="../core/planner.c" line="808"/>
   8605        <source>Deco model: VPM-B at nominal conservatism</source>
   8606        <translation type="unfinished"/>
   8607    </message>
   8608    <message>
   8609        <location filename="../core/planner.c" line="810"/>
   8610        <source>Deco model: VPM-B at +%d conservatism</source>
   8611        <translation type="unfinished"/>
   8612    </message>
   8613    <message>
   8614        <location filename="../core/planner.c" line="816"/>
   8615        <source>Deco model: Recreational mode based on Bühlmann ZHL-16B with GFlow = %d and GFhigh = %d</source>
   8616        <translation type="unfinished"/>
   8617    </message>
   8618    <message>
   8619        <location filename="../core/planner.c" line="824"/>
   8620        <source>ATM pressure: %dmbar (%d%s)&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</source>
   8621        <translation type="unfinished"/>
   8622    </message>
   8623    <message>
   8624        <location filename="../core/planner.c" line="842"/>
  86098625        <source>Gas consumption (CCR legs excluded):</source>
  86108626        <translation type="unfinished"/>
  86118627    </message>
  86128628    <message>
  8613         <location filename="../core/planner.c" line="820"/>
  8614         <source>Gas consumption:</source>
  8615         <translation>Spotřeba plynu:</translation>
  8616     </message>
  8617     <message>
  8618         <location filename="../core/planner.c" line="841"/>
   8629        <location filename="../core/planner.c" line="844"/>
   8630        <source>Gas consumption (based on SAC</source>
   8631        <translation type="unfinished"/>
   8632    </message>
   8633    <message>
   8634        <location filename="../core/planner.c" line="869"/>
  86198635        <source>this is more gas than available in the specified cylinder!</source>
  86208636        <translation type="unfinished"/>
  86218637    </message>
  86228638    <message>
  8623         <location filename="../core/planner.c" line="846"/>
   8639        <location filename="../core/planner.c" line="875"/>
  86248640        <source>not enough reserve for gas sharing on ascent!</source>
  86258641        <translation type="unfinished"/>
  86268642    </message>
  86278643    <message>
  8628         <location filename="../core/planner.c" line="848"/>
   8644        <location filename="../core/planner.c" line="877"/>
  86298645        <source>%.0f%s/%.0f%s of %s (%.0f%s/%.0f%s in planned ascent)</source>
  86308646        <translation>%.0f%s/%.0f%s z %s (%.0f%s/%.0f%s v plánovaném výstupu)</translation>
  86318647    </message>
  86328648    <message>
  8633         <location filename="../core/planner.c" line="850"/>
   8649        <location filename="../core/planner.c" line="879"/>
  86348650        <source>%.0f%s (%.0f%s during planned ascent) of %s</source>
  86358651        <translation>%.0f%s (%.0f%s po dobu plánovaného výstupu) z %s</translation>
  86368652    </message>
  86378653    <message>
  8638         <location filename="../core/planner.c" line="868"/>
   8654        <location filename="../core/planner.c" line="897"/>
  86398655        <source>high pO₂ value %.2f at %d:%02u with gas %s at depth %.*f %s</source>
  86408656        <translation>vysoká pO₂ hodnota %.2f v %d:%02u se směsí %s v hloubce %.*f %s</translation>
  86418657    </message>
  86428658    <message>
  8643         <location filename="../core/planner.c" line="878"/>
   8659        <location filename="../core/planner.c" line="907"/>
  86448660        <source>low pO₂ value %.2f at %d:%02u with gas %s at depth %.*f %s</source>
  86458661        <translation type="unfinished"/>
  86468662    </message>
  86478663    <message>
  8648         <location filename="../core/planner.c" line="1205"/>
   8664        <location filename="../core/planner.c" line="1234"/>
  86498665        <source>Can&apos;t find gas %s</source>
  86508666        <translation>Nelze najít směs %s</translation>
  86518667    </message>
  86528668    <message>
  8653         <location filename="../core/planner.c" line="1451"/>
   8669        <location filename="../core/planner.c" line="1480"/>
  86548670        <source>ean</source>
  86558671        <translation>ean</translation>
   
  90719087    <message>
  90729088        <location filename="../core/save-html.c" line="509"/>
  9073         <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="251"/>
  9074         <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="321"/>
   9089        <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="248"/>
   9090        <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="318"/>
  90759091        <source>Notes</source>
  90769092        <translation>Poznámky</translation>
   
  96389654    </message>
  96399655    <message>
  9640         <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="247"/>
   9656        <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="244"/>
  96419657        <source>Built</source>
  96429658        <translation type="unfinished"/>
  96439659    </message>
  96449660    <message>
  9645         <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="247"/>
   9661        <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="244"/>
  96469662        <source>Sank</source>
  96479663        <translation type="unfinished"/>
  96489664    </message>
  96499665    <message>
  9650         <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="247"/>
   9666        <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="244"/>
  96519667        <source>SankTime</source>
  96529668        <translation type="unfinished"/>
  96539669    </message>
  96549670    <message>
  9655         <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="248"/>
   9671        <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="245"/>
  96569672        <source>Reason</source>
  96579673        <translation type="unfinished"/>
  96589674    </message>
  96599675    <message>
  9660         <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="248"/>
   9676        <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="245"/>
  96619677        <source>Nationality</source>
  96629678        <translation type="unfinished"/>
  96639679    </message>
  96649680    <message>
  9665         <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="248"/>
   9681        <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="245"/>
  96669682        <source>Shipyard</source>
  96679683        <translation type="unfinished"/>
  96689684    </message>
  96699685    <message>
  9670         <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="249"/>
   9686        <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="246"/>
  96719687        <source>ShipType</source>
  96729688        <translation type="unfinished"/>
  96739689    </message>
  96749690    <message>
  9675         <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="249"/>
   9691        <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="246"/>
  96769692        <source>Length</source>
  96779693        <translation>Délka</translation>
  96789694    </message>
  96799695    <message>
  9680         <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="249"/>
   9696        <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="246"/>
  96819697        <source>Beam</source>
  96829698        <translation type="unfinished"/>
  96839699    </message>
  96849700    <message>
  9685         <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="250"/>
   9701        <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="247"/>
  96869702        <source>Draught</source>
  96879703        <translation type="unfinished"/>
  96889704    </message>
  96899705    <message>
  9690         <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="250"/>
   9706        <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="247"/>
  96919707        <source>Displacement</source>
  96929708        <translation type="unfinished"/>
  96939709    </message>
  96949710    <message>
  9695         <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="250"/>
   9711        <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="247"/>
  96969712        <source>Cargo</source>
  96979713        <translation type="unfinished"/>
  96989714    </message>
  96999715    <message>
  9700         <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="263"/>
   9716        <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="260"/>
  97019717        <source>Wreck Data</source>
  97029718        <translation type="unfinished"/>
  97039719    </message>
  97049720    <message>
  9705         <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="320"/>
   9721        <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="317"/>
  97069722        <source>Altitude</source>
  97079723        <translation>Nadmořská výška</translation>
  97089724    </message>
  97099725    <message>
  9710         <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="320"/>
   9726        <location filename="../smtk-import/smartrak.c" line="317"/>
  97119727        <source>Depth</source>
  97129728        <translation>Hloubka</translation>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.